Bierzmowanie uczniów klas 8 SP ZSK w katedrze włocławskiej

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych 14. czerwca 65 osobowa grupa młodzieży z klas 8 SP przystąpiła do Sakramentu bierzmowania. Uroczystość pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Krzysztofa Wętkowskiego zgromadziła tłumy wiernych, którzy tego dnia modlili się także w intencji naszego biskupiego miasta. Tego bowiem dnia w liturgii przeżywamy wspomnienie bł. Bpa Michała Kozala, który od blisko 20 lat jest patronem miasta Włocławek.

Po przeczytaniu Ewangelii, zgodnie z zasadami liturgii, miał miejsce dialog Proboszcza miejsca z Biskupem, w którym miejscowy duszpasterz prosił o udzielenie sakramentu bierzmowania oraz zapewnił Biskupa o należnym przygotowaniu młodzieży. Następnie kandydaci wypowiedzieli ustną deklarację przed wszystkimi wiernymi, że pragną, aby Duch święty, którego otrzymają, umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

W homilii Ksiądz Biskup, nawiązując do czytań mszalnych oraz patrona dnia mówił, że wprawdzie nikt z nas nie chce być znienawidzonym, to jednak często jest tak, że wiara w Boga nie jest akceptowana przez cały świat i mogą wydarzyć się różne trudności w dochowywaniu wierności Bogu. Idąc za słowami św. Pawła Ks. Biskup Wętkowski zwrócił uwagę, że to nie prześladowanie czy ucisk odłącza nas od Boga, lecz grzech i dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha świętego, aby był on gwarantem naszej niezachwianej relacji z Bogiem, tak jak był obecny w życiu bł. Bpa Kozala.

Sakrament bierzmowania był zwieńczeniem 3 letniego okresu katechizacji i spotkań formacyjnych młodzieży, która przez ten czas starała się pogłębić swoją wiarę oraz relację z Bogiem. Godna oprawa muzyczna i liturgiczna naszych uczniów dodała szczególnego piękna Liturgii.

ks. Adam Zieliński

Skip to content