Marta Tomczak z kl. 3a LO w gronie finalistów etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego

Dobiegły końca wielomiesięczne zmagania Marty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Finał odbywał się w miniony weekend w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie uczniowie brali udział w następujących konkurencjach: konkurencja 1. – Broń i barwa – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi dziejów uzbrojenia (zaczepnego i ochronnego), symboliki państwowej i wojskowej, weksylologii XVI–XVII w.; konkurencja 2. – Eksponat Muzealny – prezentacja wybranego losowo eksponatu (nazwa, sposób wykonania–materiał(y), przeznaczenie, przez kogo i jak używany, datowanie; konkurencja 3. – Broń i barwa – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi (głównie, choć nie wyłącznie) malarstwa batalistycznego z XVI–XVII w. oraz późniejszego, ale odnoszącego się do epoki.

Kolejne konkurencje odbywały się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i były to: konkurencja 4. – Literatura – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi piśmiennictwa polskiego XVI–XVII w. oraz literatury i poezji polskiej odnoszącej się do tej epoki; konkurencja 5.  Film – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi do wyświetlanych fragmentów filmów dotyczących tej epoki; konkurencja 6. – Geografia Militarna – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi map, planów bitew, twierdz i miast z okresu XVI–XVII w.; konkurencja 6.a. – Warszawa – test wyboru z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dotyczącymi rozpoznawania na widokowej mapie Warszawy obiektów i wydarzeń historycznych z XVI–XVII w. dziejących się w stolicy.

Kolejnego dnia uczniowie po złożeniu wiązanki i kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza zmierzyli się z konkurencją – 7.  Oprowadzanie po wybranym losowo obiekcie, miejscu wydarzeń historycznych w Warszawie XVI–XVII w.

Zgodnie z klasyfikacją generalną, Marta znalazła się w gronie finalistów Olimpiady, co skutkuje zwolnieniem z egzaminu maturalnego (100% punktów). Ponadto, miłą pamiątką były dyplomy, Medale od Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz komplety książek historycznych od Centralnej Biblioteki Wojskowej, Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz Fundacji PZU.

Ostatniego dnia zawodów uczestnicy wzięli udział we Mszy św. w intencji mjr. Marka Gajewskiego (członek Zgrupowania “Kampinos”, żołnierz podziemnego państwa polskiego, uczestnik walk w Powstaniu Warszawskim, a następnie w oddziale partyzanckim, patron Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”)

Warto nadmienić, że pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1995 r. Obecnie uczestniczy w nim blisko 15 tys. uczniów z całego kraju.

Gratuluję Marcie sukcesu! Mam nadzieję, że nadal będzie rozwijać swoje pasje historyczne. Korzystając z okazji, pragnę pogratulować Rodzicom uczennicy, jak i podziękować im za udział  w gali finałowej, a następnie bezpieczny transport do Włocławka.

Anna Baranowska

Skip to content