Karta rowerowa – Długosz 2022

W dniu 22. czerwca 2022 roku, o godzinie 8.00 na boisku szkolnym „Małego” Długosza, odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas 4-tych SP oraz dwoje uczniów z klasy 5-tej SP i jeden uczeń z klasy 8-ej SP, którzy wcześniej zaliczyli pozytywnie egzamin teoretyczny z wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Wszyscy długoszacy, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego, ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Na zaimprowizowany miasteczku ruch drogowego podczas egzaminu praktycznego, uczniowie wykonywali m.in następujące zadania egzaminacyjne: przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie, jazda do przodu po prostej i łukach, jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”), hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach, prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak skręt w prawo i w lewo, omijanie, przejazd slalomem.

Jazda rowerem daje uczniom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10. roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, choć należy oczywiście pamiętać o bezpieczeństwie. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy, należy zdać egzamin na kartę rowerową. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto skończył 10 lat oraz wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego zarówno w teorii, jak i praktyce.

Egzamin przeprowadził szkolny koordynator ds. karty rowerowej – p. Krzysztof Łodygowski we współpracy z p. Beatą Drybs.

Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i wkrótce otrzymają swoje pierwsze „prawo jazdy”.

Krzysztof Łodygowski

 

Skip to content