Uczniowie i nauczyciele ZSK dziękowali Panu Bogu za miniony rok szkolny

Ostatni dzień roku szkolnego przypadł w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Społeczność szkolna, licznie zgromadzona w katedrze, uczestniczyła we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Wętkowskiego. Homilię wygłosił ks. Adam Zieliński. Kaznodzieja podkreślił, że na zakończenie szkolnych zmagań przychodzi do nas w Słowie Bożym Pan Jezus jako Dobry Pasterz troszczący się o każdego człowieka i szukający zagubionych. Zaznaczył również, że Bóg zachęca, aby go naśladować w byciu „cichym i pokornego serca”. Te słowa homilii właściwie można by potraktować jako zadanie na wakacje i nie tylko.

Wyjątkowym momentem podczas tegorocznej Mszy św. na zakończenie roku było błogosławieństwo posłania udzielone przez Księdza Biskupa absolwentce liceum Długosza Kamili Kopaczyk, która postanowiła spędzić część wakacji, pracując w sierocińcu Shalom jako wolontariuszka na misjach w Kenii. Postawa Kamili jest dla młodzieży świadectwem wprowadzania Ewangelii w życie, bo jak wiadomo,  „verba docent, exempla trahunt” („słowa uczą, przykłady pociągają”).

Tradycyjnie na zakończenie Eucharystii zostały wręczone Medale ZSK przyznawane corocznie za szczególne osiągniecia i  zasługi dla szkoły. Za wieloletnią, wyróżniającą się pracę edukacyjną został nagrodzony nauczyciel wychowania fizycznego p. Andrzej Gołębieski. Medale otrzymali również uczniowie klas ósmych: Natalia Wędrowska – za najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym, a Jakub Nowacki za najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym.

Przed udzieleniem błogosławieństwa bp Krzysztof, nawiązując do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwrócił się do młodzieży z refleksją, że można mieć dużą wiedzę a kamienne serce bądź też odwrotnie – wrażliwe i naiwne serce, które podejmuje niewłaściwe decyzje. Dlatego skierował do uczniów przesłanie, aby zdobywanie wiedzy łączyło się z uwrażliwianiem serca, czyli więcej myśleć i czynić dla innych niż dla siebie.

Po zakończonej Mszy św. uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do szkoły, aby odebrać świadectwa będące owocem ich całorocznej pracy intelektualnej.

ks. Jacek Buta

Skip to content