Zakończenie roku szkolnego SP 5-7 i LO

Piątkowy poranek był okazją do wyrażenia radosnego dziękczynienia za kończący się rok szkolny 2021/2022. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, od najmłodszych klas szkoły podstawowej po najstarszych licealistów, zebrali się w tym celu na uroczystej Mszy św. celebrowanej tradycyjnie w murach gościnnej włocławskiej bazyliki katedralnej.

Po Eucharystii dzieci i młodzież z nauczycielami udali się do szkoły, aby otrzymać świadectwa. Na dziedzińcu szkoły przy ul. Łęgskiej, po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu szkoły, ks. dyrektor Jacek Kędzierski wraz z paniami wicedyrektor Bożeną Sobierajską i Urszulą Brykalską oraz z wychowawcami dokonał uroczystego wręczenia nagród uczniom, którzy uzyskali upragniony i ciężko wypracowany czerwony pasek na świadectwie.

Spośród uczniów klas 4-8 SP średnią ocen powyżej 4,75, a tym samym świadectwo z wyróżnieniem, otrzymały 134 0s0by: w klasach 4 a,b, c- 44 uczniów; w klasach 5 a,b,c- 35 uczniów, w klasie 6 a -10  uczniów, w klasach 7 a, b, c- 25 uczniów, a w klasach 8 a, b, c – 20 absolwentów. Przy tym ocenę wzorową z zachowania otrzymało 127, a bardzo dobrą 132 uczniów SP klas 4-8 SP. Należy dodać, że uczniowie “podstawówki” mogą pochwalić się średnią wszystkich ocen 4,54 i średnią frekwencją 90,23%. Najwyższą średnią ocen- 5,07 –  uzyskała kl. 4b, a najwyższą frekwencję kl. 7a – 94,8%.

W liceum na 214 uczniów klasyfikowanych, promocję z wyróżnieniem uzyskały 64 osoby, co stanowi prawie 29,9%. Średnia ocen klas licealnych (I – III po SP) wyniosła 4,22, a najlepszym wynikiem może poszczycić się klasa IIIa czteroletniego liceum – 4,84, w której na 22 osoby aż 17  odebrało świadectwa z wyróżnieniem. Średnia frekwencja w całym liceum to 87,6 %, a najwyższy wskaźnik uczęszczania na zajęcia odnotowała klasa Ia – 90,02 %.
Dwoje spośród uczniów LO może pochwalić się 100% frekwencją: Zofia Gralak z kl. IIc oraz Mateusz Gawłowski z kl. IIIc (który niezmiennie od pierwszej klasy nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej), przy czym trzecioklasista ten uzyskał najwyższą średnią wyników nauczania spośród wszystkich licealistów – 5,38 i został wytypowany do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Warto podkreślić, że w Długoszu uczniowie z najwyższą średnią (w SP powyżej 5,00, a w LO powyżej 4,75 i bez oceny dostatecznej) obok świadectwa z biało-czerwonym paskiem i nagrody książkowej, otrzymują finansową gratyfikację w postaci Stypendium Dyrektora Szkoły.

Po ceremonii wręczenia świadectw i nagród dla wyróżnionych uczniów nastąpiło przejście do sal lekcyjnych, gdzie w trakcie spotkań z wychowawcami cenzurki odebrali pozostali uczniowie klas SP i LO.

Nie zabrakło w tym dniu serdecznych słów, budujących gestów, wzruszających rozmów, które pokazały, że to nie tylko oceny, ale człowiek i jego postawa są w życiu najważniejsze. Uczniowie i nauczyciele z wielkim sentymentem opuszczali mury szkoły, udając się na tak bardzo potrzebny każdemu odpoczynek, aby już za dwa miesiące powrócić gotowi na nowe wyzwania oraz pełni pozytywnej energii szlifować swoje talenty, ale najpierw… witaj wakacyjna przygodo!!!

Jakub Kostrzewski

Lidia Wiśniewska

Skip to content