Uroczyste wręczenie świadectw maturalnych

Maturzyści ostatniego rocznika trzyletniego liceum, którzy wcześniej pobierali naukę jeszcze w gimnazjum, odebrali we wtorek 5 lipca 2022 r. świadectwa dojrzałości. Abiturienci od maja przez kilka tygodni z różnymi emocjami oczekiwali na oficjalne ogłoszenie wyników. Mimo iż rozwiązania niektórych zadań można było sprawdzić, to nikt nie mógł być pewien efektu końcowego. Zwłaszcza że tegoroczni maturzyści to również częściowo „ofiary pandemii”, gdyż półtora roku spośród trzech lat licealnych uczyli się w trybie zdalnym. Więcej więc wysiłku oraz motywacji i od uczniów, i od nauczycieli wymagało przygotowanie do matury.

Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło 116 absolwentów czterech klas Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza, z których 115 może się poszczycić sukcesem, gdyż 99% przystępujących do matury pomyślnie ją zdało, a tylko jedna osoba przystąpi do egzaminu poprawkowego w sierpniu.  Jest więc duże prawdopodobieństwo, że nasza szkoła podtrzyma chlubną opinię o stuprocentowej zdawalności matur.

Ceremonia wręczenie świadectw dojrzałości odbyła się o w szkolnej auli, gdzie w eleganckiej scenerii, po krótkiej dziękczynnej modlitwie, byli uczniowie Długosza zasiedli ze swoimi klasami i wychowawcami po raz ostatni. Na uroczystość został zaproszony ks. kan. Marcin Idzikowski – nowo nominowany Wikariusz Biskupi ds. katechizacji i szkolnictwa katolickiego w diecezji włocławskiej – który wraz z dyrektorem szkoły ks. dr. Jackiem Kędzierskim dokonał wręczenia świadectw najlepszym maturzystom.

Osobą, która uzyskała najwyższy wynik ze wszystkich zdawanych przedmiotów, okazała się Nikola Świec z klasy IIIA, która uzyskała średnią 90,8%; zaraz za nią uplasowała się Maria Duczek z klasy IIIB– również ze średnią powyżej 90%, a na trzecim miejscu tego podium stanął Krzysztof Ostrowski z kl. IIIA z wynikiem 87,7%. Warto nadmienić, że wspaniałą notę powyżej 80% uzyskało jeszcze kilkunastu uczniów, a cała szkoła osiągnęła wysoką średnią ze wszystkich przedmiotów 64,65%. Wynik ten plasuje Długosza w czołówce włocławskich liceów o najwyższym wskaźniku zdawalności – zaraz po LZK, a równolegle na II miejscu z LMK. To powód do dumy i nadzieja na wysokie miejsce w rankingach szkół średnich, co z dumą wyraził Ksiądz Dyrektor. Nadmienił on, że maturzysta z najwyższym wynikiem z każdego rocznika otrzymuje pamiątkowy Medal ZSK – w tym roku Nikola Świec przyjmie go z rąk Księdza Biskupa na Mszy św. inaugurującej nowy rok szkolny we wrześniu. Portret uczennicy znajdzie się również w Galerii Najlepszych Maturzystów znajdującej się na jednym ze szkolnych korytarzy.

Pozostali maturzyści, niektórzy również z imponującymi wynikami, także odebrali świadectwa dojrzałości z rąk dyrekcji i wychowawców – wyczytywani przez  panią wicedyrektor Urszulę Brykalską. Z racji wagi otrzymanego dokumentu każdy z maturzystów musiał potwierdzić jego odbiór złożonym podpisem.

Wszystkim tegorocznym maturzystom serdecznie gratulujemy wysokich wyników – tu warto podkreślić, że 23 osobom udało się zdobyć 100% na maturze z różnych przedmiotów, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym (niektórym z dwóch przedmiotów), co świadczy o dobrym przygotowaniu uczniów Długosza. Życzymy, aby zdobyte świadectwa dojrzałości stały się przepustką na wymarzone studia, a dokonane wybory wyższych uczelni okazały się trafne i zapewniły powodzenie w dalszym życiu.

Lidia Wiśniewska 

Skip to content