Dyplomowanie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

W piątek 22.07.2022r. w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty przy ul. Brzeskiej 8 we Włocławku, miało miejsce posiedzenie komisji kwalifikacyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W trakcie spotkania, nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego musiał szczegółowo zaprezentować sposób realizacji wybranego zagadnienia z puli punktów wskazanych w rozporządzeniu dot. awansu zawodowego, odpowiedzieć na pytania dot. działań i zadań podejmowanych przez nauczyciela w okresie stażu, rozwiązać przytoczony przez komisję problem w oparciu o przepisy prawa oraz określić cele dalszej pracy i własnego rozwoju. W wyniku przeprowadzonej rozmowy poprzedzonej wcześniejszym złożeniem odpowiednich dokumentów, Pani Gabriela Goszcz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz matematyki w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, otrzymała akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. W Komisji zasiadali: p. Małgorzata Gontarek – przewodnicząca, ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor, p. Agnieszka Rygielska – ekspert, p. Joanna Hofman – Kupisz –  ekspert, p. Elżbieta Urbańska – ekspert.

Serdecznie gratulujemy awansu zawodowego oraz życzymy nieustającej inspiracji w dalszym podnoszeniu swoich kwalifikacji nauczycielskich.

ks. dr Jacek Kędzierski

Skip to content