Rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023

Dziś o godz. 9.00 w murach bazyliki katedralnej wspólnota Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku uroczyście zainaugurowała rok szkolny 2022/2023. Uczniowie, ich rodzice i krewni, a także pracownicy szkoły modlili się wspólnie o pomyślny przebieg naukowych zmagań, biorąc udział w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej – ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

Na początku mszy św. głos zabrał dyrektor ZSK – ks. dr Jacek Kędzierski. W słowie skierowanym do zebranych poinformował, że w tym roku na wszystkich szczeblach ZSK naukę będzie pobierało łącznie 902 uczniów. Nawiązując do sensu podejmowania trudu nauki, uwzględnił on perspektywę przenikania się płaszczyzn czasowych w ludzkiej codzienności. Mówił o przeszłości, która wybiega swymi konsekwencjami w przyszłość, jednak centralnym punktem ciężkości uczynił w swej wypowiedzi chwilę teraźniejszą – nasze zgromadzenie na modlitwie dziękczynnej względem dorobku pozostawionego nam przez poprzedników, który odkrywany przez nas w teraźniejszości ma nam dopomóc w realizacji wspaniałej przyszłości. Życząc wszystkim pomyślności w obliczu nadchodzących edukacyjnych zmagań, ksiądz dyrektor poprosił Jego Ekscelencję o przewodniczenie dzisiejszemu spotkaniu eucharystycznemu.

W trakcie głoszonej homilii ks. bp Krzysztof Wętkowski powitał w szczególności tych, którzy rozpoczynają swą przygodę z włocławskim Długoszem zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak też liceum ogólnokształcącego. Odnosząc się do słów z dzisiejszej Ewangelii, Pasterz Diecezji porównał zebraną w katedrze wspólnotę szkolną do tłumów łaknących mądrości jaką dzielił się z ludźmi Pan Jezus. Jego Ekscelencja postawił również pytanie czy to słuchanie o mądrości jest zawsze równoznaczne z wypełnianiem słów, które głosił Syn Boży. Dokonując próby zdefiniowania mądrości, ksiądz biskup przyrównał ją do ewangelicznego wypłynięcia na głębię, które dokonuje się poprzez nabywanie codziennego doświadczenia. Zwracając się do wiernych zauważył, że podejmując trud nauki szkolnej już teraz kroczą drogą pogłębionej wiedzy, ale sama mądrość to kwestia ewoluująca z upływem lat oraz zdobywanym doświadczeniem. Aby prawdziwie posiąść mądrość, nie wystarczy kroczyć brzegami jeziora, lecz potrzeba zaznać głębi, aby w pełni uzmysłowić sobie w czym tkwi piękno płynące z życia. Dokonanie tego jest możliwe tylko wówczas, gdy chcemy iść dalej, wiedzieć więcej aniżeli tylko to co jest zapisane na kartach podręczników – należy zadawać pytania, aby autentycznie wypłynąć na przywoływaną w homilii głębię.

Na zakończenie Eucharystii miało miejsce wręczenie aktów nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego czterem nauczycielkom Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” oraz Małego Długosza. Z rąk Jego Ekscelencji otrzymały je cztery panie: p. Marta Antczak, p. Kamila Kurdubska, p. Paulina Makowska oraz p. Ewelina Rutkowska. Kolejnym miłym punktem było wręczenie Medalu na Najwyższy Wynik Egzaminu po Szkole Podstawowej. Wyróżnienie to przypadło za miniony rok szkolny Natalii Wędrowskiej (8c SP). Medal za Najwyższy Wynik Egzaminu Maturalnego powędrował do Nikoli Świec (3A LO).

Po mszy św. uczniowie pod opieką wychowawców udali się odpowiednio do budynków szkolnych na ul. Łęgskiej 26 oraz Wojska Polskiego 2A, gdzie w salach lekcyjnych zostali powitani w nowym roku szkolnym przez swoich wychowawców, którzy przekazali garść istotnych informacji organizacyjnych.

Z pogodą ducha wkraczamy w nowy rok szkolny ufając, iż umocnieni darami Ducha św. sprostamy wyzwaniom na miarę czasów w jakich przyszło nam żyć, umocnieni duchem Ewangelii oraz pasterskim błogosławieństwem ks. bp. Krzysztofa Jakuba Wętkowskiego.

Jakub Kostrzewski

Skip to content