Spotkanie organizacyjne wychowanków internatu z dyrekcją oraz kadrą wychowawczą ZSK

W dniu 05.09.2022r. odbyło się spotkanie wychowanków internatu z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim oraz kadrą internatu. W zebraniu uczestniczyli także księża katecheci – ks. Jacek Buta i ks. Adam Zieliński.

Na wstępie kierownik internatu p. Aneta Wąsik przywitała wszystkich zgromadzonych w świetlicy szkolnej. Następnie dyrektor Zespołu Szkół Katolickich ks. dr. Jacek Kędzierski omówił szczegółowo najważniejsze aspekty wychowawcze i opiekuńcze placówki. Szczególną uwagę zwrócił na kwestie dotyczące postępowania w przypadku zachowań godzących w bezpieczeństwo wychowanków, wyżywienie oraz zagospodarowanie czasu spędzanego w placówce. Poinformował także, iż w br. szkolnym opiekę duchową w internacie sprawować będą: ks. Adam Zieliński, ks. Jacek Buta oraz on sam osobiście.

Pani kierownik internatu A. Wąsik poinformowała, iż rok szkolny 2022/2023 w naszej placówce rozpoczęło 52 wychowanków podzielonych na cztery grupy wychowawcze, nad którymi opiekę pełnić będą następujący wychowawcy: p. Milena Witkowska, p. Agnieszka Lasota–Staszak, p. Sandra Iwańska i p. Dariusz Goldewicz. W połowie wrześnie br. zostaną przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Internatu.

Wychowankowie mieli możliwość zadawania pytań oraz przedstawiania ewentualnych sugestii. Życzymy naszym podopiecznym wielu sukcesów w nauce, kreatywności w rozwijaniu swoich pasji oraz poczucia domowej atmosfery w naszej placówce.

Dariusz Goldewicz

 

Skip to content