Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w tradycji ludowej zwane świętem Matki Boskiej Siewnej

„Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli, wsiewa ziarno w ziemię czarną w złotej aureoli…” 

W kalendarzu świąt kościelnych 8. września jest świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W polskiej tradycji święto to znane jest także pod nazwą Matki Boskiej Siewnej. Jest Ona patronką zasiewów, ozimin i jesiennych prac polowych, jest to moment kiedy kończył się jeden cykl upraw i zaczynał kolejny.

Tradycyjnie podczas Mszy świętej w kaplicy szkolnej zostały poświęcone ziarna zbóż. Ksiądz Jacek Buta poświęcając je, wypowiedział następującą modlitwę: „Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon (…). Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźnij rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny (…) przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli”.

Symbolika ziarna w tradycji ludowej zawsze miała duże znaczenie praktyczne – jako coś co daje pokarm, ale i symboliczne, ponieważ pełniło ono funkcję ochronną. Niniejsze święto uwidacznia połączenie dwóch wymiarów – wiarę w to jak gospodarze sieją swoje ziarna, które potem wydają plon, tak Matka Boska wydaje na świat owoc Bożego Miłosierdzia – Chrystusa.

Bożena Sobierajska

Skip to content