Czwartek w Małym Długoszu

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe wyzwania i czas na organizację pracy w całej szkole. 08.09.2022 roku w Małym Długoszu zgodnie z tradycją comiesięcznych spotkań z rodzicami odbyło się pierwsze z nich.

Wszystkich rodziców przybyłych do Długosza powitał ksiądz wicedyrektor Sebastian Tomczak. Podziękował za skorzystanie z zaproszenia i rozpoczął rok szkolny i pierwsze spotkanie modlitwą. Szczególnie zwrócił uwagę na rodziców, którzy przysłali swoje dzieci do pierwszych klas. Podczas krótkich ogłoszeń podał najważniejsze informacje związane z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, zachęcał do pełnego korzystania z oferty szkoły oraz do bezpośredniego kontaktu z nauczycielami w każdej ważnej sprawie. Po przedstawieniu planu pracy placówki zaprosił rodziców na spotkania z wychowawcami w klasach.

Podczas zebrań z wychowawcami rodzice zostali zapoznani z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły oraz poinformowani o bieżących sprawach związanych z nowym rokiem szkolnym. Dokonano również wyboru, tzw. trójek klasowych oraz ustalono ważne zasady współpracy. Ponadto każdy wychowawca przedstawił swoje plany i zamierzenia na najbliższe dni oraz tygodnie pracy ze swoją klasą.

Ewa Jackowska

 

Skip to content