XIX Dni Kultury Chrześcijańskiej – zapowiedź

W kalendarzu Długosza zapisane są Dni Kultury Chrześcijańskiej, przypominające o ludziach, którzy swoim życiem, realizując wolę Bożą, kultywując wartości chrześcijańskie, wnieśli trwały wkład w rozwój kultury. W tym roku obchody tej uroczystości będą szczególne ze względu na to, że ich termin uwiecznia pierwszą rocznicę beatyfikacji błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. We włocławskim Multikinie specjalnie dla uczniów dużego Długosza i ich opiekunów zostanie wyświetlony film „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”, który ukazuje nieznane losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego. Po seansie zaplanowane zostało spotkanie z odtwórcą głównej roli – aktorem Ksawerym Szlenkierem.

Niewątpliwie wydarzenie to stanie się kolejną okazją przybliżenia postaci wielkiego Sługi Bożego, którym niewątpliwie był kardynał Stefan Wyszyński, ale także do wzbudzenia głębokich życiowych refleksji.

Głównym inicjatorem dotychczasowych przedsięwzięć, poświęconych błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu jest Pani wicedyrektor Bożena Sobierajska. To dzięki niej został przeprowadzony Konkurs plastyczny na portret Prymasa Tysiąclecia. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w październiku 2020 roku. Zwycięzców wyłoniła Komisja w składzie księdza dyrektora Jacka Kędzierskiego, księdza Jacka Butę oraz księdza Adama Zielińskiego.

14 lutego 2020 roku zwycięzcy konkursu „Długoszacy dla Długosza” oraz nagrodzeni za udział w roratach wraz z opiekunami – Panią Bożeną Sobierajską, księdzem Jackiem Butą mieli okazję uczestniczyć w wycieczce „Śladami Prymasa Tysiąclecia”, której fundatorem był ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski. Pobyt w Laskach i zwiedzanie Archikatedry Warszawskiej przybliżyły wszystkim uczestnikom błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego z wyjątkowego okresu jego życia.

Uczniowie Długosza chętnie wzięli udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „Śladami Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego”, którego honorowo patronowali Jego Ekscelencja ks. bp. Alojzy Wiesław Mering, Poseł na Sejm Joanna Borowiak oraz Senator RP Pan Józef Łyczak. Pani Poseł przekazała laureatom ufundowane przez siebie nagrody, ksiądz dyrektor z ramienia Szkoły również uhonorował zwycięzców. Warto dodać, że kolejna edycja tego Konkursu inspirowana jest słowami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego – „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi”. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w październiku, a honorowy patronat objęli Jego Ekscelencja ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski oraz Pani Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak.

Pani wicedyrektor Bożena Sobierajska była także pomysłodawcą sadzenia ulubionych kwiatów Prymasa Tysiąclecia. W dniu 23 IV 2022 roku zostały wysiane nasiona nasturcji przez księdza dyrektora oraz społeczność Szkoły.

Społeczność Długosza aktywnie włączyła się w obchody poświęcone pamięci Prymasa Tysiąclecia, czego przykładem są wspomniane inicjatywy. Nawet pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeń wychowankom internatu na czele z Panią kierownik Anetą Wąsik udało się przygotować i wystawić spektakl “Non possumus” o życiu i działalności błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, o którym przypominają nam fotografie i nagranie zamieszczone na stronie Szkoły w notatce dotyczącej tego wydarzenia.

Wymienione projekty i wydarzenia, których będziemy uczestnikami, niewątpliwie są okazją do hołdowania wartościom chrześcijańskim, będących życiowym drogowskazem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

p. Anna Taberska

 

 

Skip to content