Długoszacy na Synodzie Misyjnym Dzieci

W sobotę 17.09.2022r w Warszawie odbył się Synod Misyjny Dzieci pod hasłem “Z Ojcem Świętym budzimy do misji”, zorganizowany przez Papieskie Dzieła Misyjne, w którym udział brali reprezentanci poszczególnych polskich diecezji. Nasza diecezję reprezentowali: Zuzanna oraz Aleksander Górczyńscy – uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, pod opieką asystenta do spraw misji z dekanatu nieszawskiego p. Agnieszki Lasoty – Staszak.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, następnie słowo do uczestników skierowała s. Roberta Tremarelli AMSS, sekretarz generalny PDMD z Watykanu. Ważnym elementem była praca w grupach, w których dzieci zastanawiały się, jak bardziej można ożywić ducha misyjnego w lokalnych wspólnotach Kościoła. Centrum wydarzenia stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego ks. abp. Salvatore Pennacchio.

Misyjny Synod Dzieci to spotkanie z okazji jubileuszu 100-lecia papieskości Dzieła Misyjnego Dzieci. To czas wspólnego świętowania, podczas którego nie zabrakło śpiewu oraz tańca na chwałę Pana! Głośno i wielokrotnie wybrzmiewał tego dnia synodalny hymn. Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Misyjnej KEP, i uroczystym posłaniem, zakończyło się to pełne misyjnego ducha spotkanie.

Uczestnicy zostali posłani do domów z misją, aby starać się ożywiać działalność misyjną oraz aby cała diecezja modliła się konkretnego dnia miesiąca za misjonarzy i mieszkańców z przydzielonego w czasie posłania kontynentu.

Agnieszka Lasota-Staszak

 

Skip to content