Wycieczka edukacyjna do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych

W dniu 16. września klasy 1A LO oraz 3A LO udały się do włocławskiej uczelni na zajęcia edukacyjne z zakresu automatyki i robotyki.

Zajęcia prowadzone były przez studentów oraz Panią mgr Magdalenę Dybernę – kierownika zakładu automatyki i robotyki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Pod czujnym okiem Pani Magdaleny uczniowie zapoznali się z problematyką sterowania robotów oraz programowaniem sterowników. Uczniowie mieli również okazję skorzystać ze strzelnicy zlokalizowanej na terenie uczelni. Podsumowaniem był konkurs odnoszący się do tematyki prowadzonych zajęć.

Paweł Gmys

 

Skip to content