Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych

Dnia 19 września 2022r. w Toruniu odbyła się Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych pod hasłem ,,Relacje między rynkiem pracy a zadaniami szkoły”. 

Celem konferencji było podkreślenie znaczenia poznawania własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych, poszerzenie wiedzy na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, jak również podkreślenie potrzeby korelacji procesu kształcenia z potrzebami rynku pracy. Konferencja ta stanowiła element realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym poprzez wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. władz samorządowych, jak również pracodawcy i szkolni doradcy zawodowi. Naszą szkołę reprezentowali: p. Aneta Wąsik oraz p. Jakub Zemlak, którzy w naszej placówce prowadzą zajęcia z doradztwa zawodowego, zarówno w szkole podstawowej, jak i liceum.

Jakub Zemlak

Skip to content