Wznawiamy akcję „Zbieramy nakrętki dla Radka Wiśniewskiego”

Akcja „Zbieramy nakrętki dla Radka Wiśniewskiego” trwa w Długoszu od kilku lat. W zeszłym roku szkolnym przed budynkiem szkoły pojawił się czerwony pojemnik w kształcie serca. Został on umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku. Swobodny dostęp do pojemnika umożliwia wrzucanie nakrętek wszystkim odwiedzającym naszą szkołę.

Działaniem tym wspieramy Radka w codziennym funkcjonowaniu, rehabilitacji i spełnieniu marzeń. Zbiórka plastikowych nakrętek jest jednocześnie jednym z działań proekologicznych organizowanych w naszej szkole.

W tym roku szkolnym prosimy o  informowanie o przyniesionych nakrętkach wychowawcę klasy. Jeżeli zostanie dostarczona duża ilość nakrętek, prosimy o podpisanie i pozostawienie ich w dyżurce szkolnej. Za dostarczone nakrętki uczeń otrzymuje uwagę pozytywną.  Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Mały Książę” będą koordynować akcję. 

Bożena Sobierajska

 

Skip to content