Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków Obcych obchodzony jest 26. września każdego roku. Pomysł ten zainicjowała w 2001 r. Rada Europy i tradycja ta trwa do dnia dzisiejszego.

Długoszacy postanowili uczcić ten dzień dość nietypowo. Przekonani, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz, że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, postanowiliśmy przeprowadzić międzyklasowy konkurs wiedzy z nauczanych u nas przedmiotów językowych (język angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, polski) w celu promowania wielojęzyczności.

Uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki, z czego uczący językowcy są bardzo zadowoleni i mile zaskoczeni tak wysokim poziomem wiedzy.

W zmaganiach wzięły udział łącznie 23 klasy (10 zespołów z SP kl. 5-8 i 13 zespołów z LO).

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców:

SP:

I miejsce – klasa 6a

II miejsce – klasa 5a

III miejsce – klasa 5b

LO:

I miejsce – klasa 4c

II miejsce – klasa 4a

III miejsce – klasa 3b

Zarówno zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom, serdecznie gratulujemy i dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie. Jako podsumowanie, chciałabym przytoczyć słowa Ludwiga Wittgensteina, potwierdzające, iż nie można ograniczać się na świat tylko z powodu nieznajomości innych języków: “Gra­nice mo­jego języ­ka są gra­nica­mi mo­jego świata.” Nie zatrzymujmy się w miejscu, uczmy się języków, a świat da nam więcej, niż się spodziewamy.

Małgorzata Jaworska – Pomirska

 

Skip to content