Pielgrzymka klas 8 SP do Lichenia

Dnia 27. września młodzież klas ósmych naszej szkoły podstawowej, wraz z panią wicedyrektor Bożeną Sobierajską, wychowawcami: p. Agnieszką Szabłowską, p. Sylwią Pietrzak, p. Rafałem Kurzępą oraz ks. Adamem Zielińskim po raz kolejny wzięła udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Młodzieży do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Głównym celem pielgrzymki było spotkanie z Maryją i powierzenie Jej swoich osobistych intencji oraz modlitwa o należyte przygotowanie się do sakramentu bierzmowania i jak najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Wspólne spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy przy grobie bp. Romana Andrzejewskiego, szczególnie bliskiego naszej szkole, prosząc o zbawienie wieczne dla wszystkich zmarłych. Ks. Adam Zieliński przypomniał nam o niezwykłej roli księdza biskupa w reaktywacji naszej szkoły.

Następnie w ciszy i zadumie pokonaliśmy drogę, której doświadczył Jezus (Golgota). Później udaliśmy się do bazyliki, gdzie miała miejsce katechizacja prowadzona przez Gdańska Szkołę Nowej Ewangelizacji oraz zespół “Maksymalni”. Cenne okazały się również świadectwa Marty i Moniki, dotyczące roli słowa Bożego w ich życiu.

W samo południe zostaliśmy powitani przez kustosza bazyliki ks. Janusza Kumalę, a następnie wzięliśmy udział w uroczystej mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył bp Krzysztof Wętkowski wraz z niemal 60 kapłanami z diecezji włocławskiej. Kaznodzieja, ks. Andrzej Niemcewicz, duszpasterz młodzieży archidiecezji gdańskiej, zachęcał wszystkich do łączenia się w Kościele, budowania Wspólnoty, spotkania z druga osobą i wzrastania w wierze. Jak wierzyć? Jak sprawić, by Jezus przyszedł do nas? Czy można grzeszyć i zostać świętym? Odpowiedzi na pytania dostarczyły żywoty postaci Pisma Świętego, bohaterów czytań. Hiob doświadczany przez kolejne tragedie na początku złorzeczył przeciw Ojcu, by w końcu zrozumieć, że cierpienie jest formą ingerencji Boga. Bohaterowie drugiego czytania – Jakub i Jan, ewangeliści, towarzyszący Jezusowi w drodze do Jerozolimy, złorzeczyli Samarytanom, którzy nie chcieli ich ugościć. Jezus przywołał ich do porządku i odesłał do innego miasta. Święty Wincenty a Paulo dopiero w późniejszych latach pełnienia posługi kapłana zrozumiał prawdziwy cel bycia księdzem – życie w kłamstwie zamienił na świętość. Bo święty to nie ten,  który nie popełnił żadnego błędu, ale ten, który się nawrócił i przyjął Boga. Świętym stajemy się poprzez wiarę. 

Na zakończenie mszy św. bp Krzysztof Wętkowski poświęcił różańce (wykonane przez naszą absolwentkę Zuzannę Walczak), dziękując młodzieży za jej obecność. Życzył, by w swoim życiu młodzi szukali wspólnoty. Potwierdził naukę z kazania, że świętość jest dostępna dla każdego. Puentą spotkania okazały się słowa biskupa: “Nie ma świętego bez przeszłości, ale nie ma grzesznika bez przyszłości”.

Na koniec nastąpił akt oddania się młodych ludzi w opiekę Matki Bożej Licheńskiej. Po uroczystej celebracji Eucharystii udaliśmy się na wspólną agapę przygotowaną przy dzwonnicy przez gospodarzy tego miejsca – księży marianów.

W godzinach popołudniowych, pełni sił duchowych i fizycznych, powróciliśmy do Włocławka. 

Sylwia Pietrzak

Skip to content