Ogólnopolski Włocławski Konkurs Humanistyczno-Przyrodniczy pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty!

W obecnie trwającym roku szkolnym odbędzie się już czwarta edycja naszego autorskiego Ogólnopolskiego Włocławskiego Konkursu Humanistyczno-Przyrodniczego, którą planujemy na marzec 2023 roku. Po raz pierwszy nasze przedsięwzięcie zostanie zrealizowane pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty! Już teraz zapraszamy chętnych uczniów z całej Polski do udziału w czwartej edycji naszego konkursu, która i tym razem będzie hybrydowa.

Pomysł połączenia nauk ścisłych i humanistycznych w jednym konkursie narodził się w głowie nauczyciela chemii, przyrody i matematyki Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – mgr. Konrada Trokowskiego. Do współpracy zaproszone zostały nauczycielki języka polskiego i szkolna bibliotekarka. Obecnie zespół organizacyjny przedsięwzięcia stanowią: mgr Sławomira Lewandowska (bibliotekarka), mgr Aleksandra Michalak (nauczycielka języka polskiego) i mgr Konrad Trokowski przy nieocenionym wsparciu dyrektora ZSK – ks. dr. Jacka Kędzierskiego.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych licealistów, którzy chcą napisać jeszcze jeden próbny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i otrzymać wyniki wraz z komentarzem zgodny ze standardami oceniania egzaminów maturalnych. Początkowo konkurs miał mieć charakter międzyszkolny i ograniczyć się do szkół z Włocławka i okolic. Pandemia wymusiła jednak na nas zmianę formuły konkursu i przekształcenia go najpierw w formę zdalną, a potem – hybrydową. Wszyscy chętni mają możliwość uczestnictwa w konkursie w szkole, ale możliwy jest też udział zdalny pod opieką nauczyciela uczącego w szkole macierzystej. Prace wysyłane są do organizatorów elektronicznie w postaci zdjęć lub skanów w ciągu godziny od zakończenia konkursu. Wyniki publikowane są na oficjalnej stronie internetowej ZSK Długosz i wysyłane do nauczycieli – opiekunów uczestników.

Konkurs został rozpropagowany w internecie najpierw wśród zaprzyjaźnionych nauczycieli, ale szybko pojawił się pomysł edycji ogólnopolskiej. Dzięki zamieszczeniu informacji na stronie internetowej szkoły i na portalach społecznościowych w grupach nauczycielskich, oraz rozesłaniu wielu e-maili do szkół, liczba uczestników każdej edycji była coraz większa. W trzeciej edycji konkursu w roku szkolnym 2021/2022 udział wzięło prawie pięćdziesięciu uczestników ze szkół z Włocławka, Płocka, Łodzi, Krakowa, Częstochowy, Gdańska, Przemystki i Torunia. Obecnie zatem konkurs ma już zasięg ogólnopolski, a organizatorzy mają plany na dalszą promocję i zwiększenie liczby uczestników.

Edycja 2022/2023 będzie już czwartą kolejną, a więc wydarzenie ma charakter cykliczny. Każdego roku arkusz konkursowy poświęcony jest innemu wybitnemu polskiemu naukowcowi: Mikołajowi Kopernikowi, Marii Skłodowskiej-Curie oraz Janowi i Jędrzejowi Śniadeckim. W obecnej edycji przybliżymy uczestnikom postać Jana Czochralskiego – jednego z największych polskich chemików.

Autorski arkusz konkursowy w całości jest przygotowany przez organizatorów i składa się z trzech części: testu wiedzy o corocznym bohaterze, pracy z tekstem źródłowym i rozprawki na jeden z dwóch zadanych tematów. Arkusz ma więc układ bardzo zbliżony do tego, który rozwiązują uczniowie na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Prace oceniane są zgodnie ze standardami maturalnymi. Każdy uczestnik otrzymuje wynik wraz z komentarzem nauczyciela sprawdzającego. Dla najlepszych uczestników przewidziano dyplomy i nagrody w postaci bonów do księgarni. Od zeszłego roku organizowana jest także uroczysta gala kończąca konkurs z udziałem dyrektora ZSK.

Uzyskany patronat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty znacząco wpłynie na prestiż konkursu i jego zasięg. Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie na stałe wpisze się w konkursową mapę nie tylko Włocławka, ale i Polski.

Konrad Trokowski

Skip to content