Seminarium „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej”

W dniach 30.09.2022-01.10.2022r. odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku stacjonarne seminarium pt. „Wolontariat – szkoła aktywności społecznej i obywatelskiej”. Stacjonarne seminarium poświęcone było tematyce wolontariatu i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Celem konferencji było przybliżenie prawnych aspektów wolontariatu, w szczególności zaprezentowanie nowego Vademecum dla wolontariuszy i ich opiekunów oraz zintegrowanie środowiska aktywnego społecznie i wymiana doświadczeń.

Tematyka seminarium była bardzo bogata dotyczyła m.in.: teorii i praktyki aktywności społecznej uczniów, motywowania dzieci i młodzieży do aktywności społecznej, podstawy prawne wolontariatu w szkole, dobre praktyki działań Szkolnych Kół Wolontariatu, budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Seminarium skierowane było do wszystkich zainteresowanych tematyką, a w szczególności do szkolnych opiekunów wolontariatu, nauczycieli, pracowników samorządu terytorialnego, kadry zarządzającej. Seminarium oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami potwierdziła, że działania wolontariacie są ważnym obszarem wspomagającym wychowanie, uczą relacji z drugim człowiekiem, postaw prospołecznych przez doświadczenie oraz przez refleksję. Konferencja dała możliwość zaprezentowania działalności naszego szkolnego wolontariatu. Pozwoliła nawiązać współpracę z opiekunami kół wolontariackich z całej Polski oraz instytucjami i stowarzyszeniami.

Bożena Sobierajska – uczestnik Seminarium

Skip to content