Wyjście integracyjne kl. Ia i Ib LO z edukacją historyczną na pierwszym planie

Dnia 04.10.2022r. uczniowie klas Ia LO oraz I b LO wraz z wychowawcami – Panią Katarzyna Kwiatkowską oraz Panem Jakubem Kostrzewskim, udali się do włocławskiego Multikina na projekcję filmu “Orlęta. Grodno’39”. Wyjście klas było jednocześnie okazją do integracji międzyoddziałowej z okazji Dnia Chłopaka.

“Orlęta. Grodno ‘39” to dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany oczami dwunastoletniego chłopca – Leona. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 1. września 1939 r., budynek jego szkoły zostaje zbombardowany przez niemieckie samoloty. Dla głównego bohatera Leosia oraz tysięcy polskich dzieci, rozpoczynająca się wojna stanie się szkołą przyspieszonego dojrzewania, konfrontacją z dramatyczną historią pisaną przez dorosłych, a także areną rodzinnych dramatów oraz międzykulturowych starć.

17. września 1939 roku, na mocy porozumień sowiecko-niemieckich, Armia Czerwona wkracza do Polski. 20. września planuje zająć Grodno. Obrońcy miasta rozpoczynają beznadziejną, a zarazem heroiczną walkę o utrzymanie suwerenności swej małej Ojczyzny. Nieliczne oddziały wojskowe są wspomagane przez ludność cywilną, przede wszystkim młodzież szkolną. To właśnie dzieci i młodzież bohatersko bronią miasta, stając się ofiarami niezwykłego okrucieństwa okupantów, stąd też zostają nazwani Orlętami.

Mamy nadzieję, że ten mocny w swym niezwykle realistycznym przekazie seans uzmysłowi uczniom jak cenną wartością jest wolność, możliwość życia w pokoju oraz poszanowanie dla różnorodności dorobku wielokulturowego współczesnej Ojczyzny. Edukacja historyczna to niezwykle cenny element wychowania patriotycznego, w co włączają się dystrybutorzy kinowi za sprawą przygotowywania seansów historycznych poprzedzonych specjalną prelekcją specjalistów z zakresu dziedzin naukowych takich jak historia, psychologia oraz socjologia. Żywimy głęboką nadzieję, że fachowy, analityczny komentarz umożliwi uczniom lepsze zrozumienie procesów kształtujących przeszłość, które swym echem do dziś pobrzmiewają w kodzie kulturowym współczesnego człowieka.

Katarzyna Kwiatkowska

Jakub Kostrzewski

Skip to content