Pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców ZSK

Pierwsze spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 odbyło się w dniu 05.10.2022r. w auli ZSK przy ul. Łęgskiej 26 we Włocławku.

Spotkanie rozpoczął ks. Jacek Kędzierski Dyrektor ZSK, który przywitał zebrane osoby. Na sali obecni byli rodzice z trójek klasowych oraz p. Bożena Sobierajska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej, p. Magdalena Gutral -księgowa,  p. Justyna Kozłowska – sekretarka  oraz  p. Krzysztof Jabłoński – administrator IT .  Na wstępie Ksiądz Dyrektor podziękował dotychczasowym członkom Rady Rodziców za włożony trud i pracę w funkcjonowanie  szkoły, następnie podsumował działalność Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym.

Dalszą część spotkania poprowadziła dotychczasowa przewodnicząca Pani Barbara Brożek-Tyrjan. Omówiła zadania do wykonania przez nowo powołaną  Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023, oraz zasady uczestnictwa w Studniówce i  Balu Ósmoklasisty. Pani Magdalena Gutral Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022.

Obecni na spotkaniu dotychczasowi członkowie Rady Rodziców wyrazili chęć dalszego uczestnictwa w jej pracach, dlatego też zmiany dokonano jedynie na miejsca objęte wakatem, na co  jednogłośnie zgodzili się wszyscy obecni na spotkaniu.

Wyboru dokonano na następujące wakaty:

Sekretarz – wybrano p. Karolinę Kamedulską
Członek Rady Rodziców ds. przedszkola – p. Martę Gradowską

Obecny skład prezentuje się następująco:

 • PRZEWODNICZĄCA – P. BARBARA BROŻEK-TYRJAN (8B SP)
 • Wiceprzewodniczący ds. przedszkola – p. Piotr Chmielewski (6-latki, 3a SP)
 • Wiceprzewodnicząca ds. SP (1-4) – p. Wioletta Balcerowska (4a SP, 6a SP)
 • Wiceprzewodnicząca ds. SP (5-8) – p. Małgorzata Kurdupska (5b SP, 8a SP)
 • Wiceprzewodniczący ds. liceum – p. Agnieszka Łukomska (1aLO)
 • Sekretarz – p. Karolina Kamedulska (1aSP, 5c SP)
 • Skarbnik – p. Magdalena Gutral (6a SP, 3a LO)
 • Członek Rady Rodziców (przedszkole) – p. Marta Gradowska (6-latki)
 • Członek Rady Rodziców (SP 1-4) – p. Anna Zielińska (3a SP)
 • Członek Rady Rodziców (SP 5-8) – p. Katarzyna Węglarek  (8a SP)
 • Członek Rady Rodziców (LO) – p. Monika Balcerak (3a SP, 4c LO)
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Anna Błaszczyńska (8a SP)
 • Członek Komisji Rewizyjnej – p. Jacek Wiśniewski (6a SP, 3c SP)
 • Członek Komisji Rewizyjnej – p. Eliza Kaczorowska (3a SP, 8b SP)

Justyna Kozłowska

Skip to content