Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniach 03.10.2022-07.10.2022 r. nasza szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Od wielu już lat październik jest miesiącem, w którym Europejskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, mającej na celu zwrócenie uwagi oraz przypomnienie, że wśród nas są osoby o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

W dniu 08.10.2022 r. obchodzony jest Dzień Dysleksji. Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem: PRZEŁAMUJEMY BARIERY.

Pedagog szkolny ds. kl. 5-8 SP – p. Kamila Marcinkowska we współpracy z p. Jakubem Zemlakiem – nauczycielem WDŻ, przygotowali dla społeczności szkolnej gazetkę, która zawierała wiele obszernych informacji dotyczących objawów oraz przyczyn dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii. Dla rodziców przygotowano dekalog dzieci dyslektycznych, który widniał na gazetce informacyjnej. Umieszczono na niej także portrety z  krótkimi opisami sławnych dyslektyków. Świetlica szkolna przygotowała dla uczniów rebusy i krzyżówki ortograficzne. Dzieci chętnie je rozwiązywały po lekcjach. Dziękujemy za pomoc p. Natalii Wajer – wychowawczyni świetlicy szkolnej.

Kamila Marcinkowska, Jakub Zemlak

Skip to content