Dzień Edukacji Narodowej 2022

13 października zapisze się złotymi zgłoskami w życiu uczniów klas I LO, gdyż to właśnie dziś przypadł im w udziale zaszczyt złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. W ramach akademii zorganizowanej z okazji przypadającego 14. października Dnia Edukacji Narodowej, zostali oni oficjalnie włączeni w poczet uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza.

Miejscem tej jakże podniosłej w swym wydźwięku uroczystości była aula szkolna, gdzie o godz. 10:40 zebrali się uczniowie klas I wraz z wychowawcami, dyrekcją szkoły oraz przedstawicielami Rady Rodziców. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu szkoły, nastąpiło powitanie przybyłych gości – ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego, p. wicedyrektor ds. LO – Urszuli Brykalskiej, p. wicedyrektor ds. SP – Bożeny Sobierajskiej, p. kierownik internatu – Anety Wąsik, a także przedstawiciela Rady Rodziców – p. Agnieszki Łukomskiej, a także przybyłych nauczycieli, pracowników szkoły, ale nader wszystko naszych wspaniałych uczniów.

Uroczystość poprowadzili ustępujący członkowie Samorządu Uczniowskiego LO – Wiktor Balcerak (4a LO) oraz Inga Gutral (3a LO) przy technicznym wsparciu Tomasza Wojciechowskiego (3c LO) oraz Adama Babisa (3a LO). Po wprowadzeniu zebranych w historyczny oraz społeczny kontekst celebrowanej uroczystości, nastąpił moment złożenia uroczystego ślubowania przez tegorocznych pierwszoklasistów, którzy powtarzając słowa roty przysięgi, zobowiązali się godnie reprezentować szkołę, przestrzegać obowiązków uczniowskich oraz respektować wartości chrześcijańskie, jakie widnieją na jej sztandarach.

Po ślubowaniu miał miejsce montaż słowno-muzyczny, w trakcie którego mogliśmy usłyszeć dwa utwory wokalne w wykonaniu Natalii Roszak (3b LO) i Julii Maćkiewicz (4c LO) oraz wiersz oddający hołd pamięci nauczyciela, wyrecytowany z wielkim przejęciem przez Karolinę Markowicz (2b LO). Później mogliśmy obejrzeć montaż filmowy przedstawiający „na wesoło” codzienne, szkolne bolączki uczniów, ilustrowane dźwiękowo tekstami pochodzącymi ze znanych polskich piosenek. Montażem tej niezwykłej kompilacji scen z życia szkolnego zajął się Filip Etynkowski (1a LO).

Pod koniec głos zabrał Dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza – ks. dr Jacek Kędzierski. W początkowych słowach swego przemówienia odniósł się do motta przewodniego dzisiejszej uroczystości autorstwa Marka Twaina: „Zacną rzeczą jest się uczyć, lecz jeszcze zacniejszą nauczać”. Ksiądz dyrektor nadmienił, iż dziś nauczyciel jest tym, który przekazuje pewne treści dydaktyczne, ale zarazem uczy się od swoich uczniów różnorakich postaw życiowych. Podobnie uczeń pobiera naukę przedmiotową w szkole, ale poprzez swoje zachowanie oraz przejawiane postawy staje się tym, który również przekazuje wiedzę. W swoim krótkim przemówieniu Dyrektor ZSK zwrócił uwagę uczniów na przesłanie zawarte w dwóch słowach: wdzięczność oraz nadzieja. Podziękował tegorocznym pierwszoklasistom za wybór naszej szkoły i wyraził nadzieję na to, że będą się tu dobrze czuli oraz znajdą zarówno energię, jak i przestrzeń do realizowania swoich pasji i talentów, mając w dalszej perspektywie kres licealnej podróży, którym będzie jak najlepiej zdany egzamin maturalny. Ksiądz dyrektor życzył również uczniom zrozumienia ze strony nauczycieli oraz wytrwałości w osiąganiu pozytywnych wyników w trakcie swego pobytu w murach naszej szkoły.

Ostatnim akcentem było wręczenie Nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli oraz pracowników Długosza. W tym roku otrzymały je następujące osoby:

  • p. Joanna Karwowska,
  • p. Jadwiga Piasecka,
  • p. Małgorzata Bajraszewska,
  • p. Ewa Kikosicka,
  • p. Gabriela Goszcz,
  • p. Katarzyna Hofman,
  • p. Wioletta Zielińska.

Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem wszystkich, którzy uświetnili swą pracą dzisiejszą uroczystość: chórowi szkolnemu pod batutą p. Tomasza Centkowskiego, uczniom klas pierwszych za przekazane nauczycielom pamiątkowe kartki z życzeniami wykonane pod kierunkiem niezawodnych pracowników świetlicy – p. Natalii Wajer, p. Jakuba Zemlaka oraz p. Kamili Marcinkowskiej, p. Krzysztofowi Jabłońskiemu za oprawę fotograficzną, wychowawcom klas I za koordynowanie działań artystyczno-organizacyjnych, ale nader wszystko osobie, bez której to wspaniałe przedsięwzięcie nie zgrałoby się w najmniejszym stopniu – p. Katarzynie Kwiatkowskiej, która podjęła się trudu stworzenia scenariusza dzisiejszej uroczystości oraz doglądała stopnia jego realizacji dokonując żmudnych modyfikacji podczas nie zawsze łatwych prób.

Drodzy pierwszoklasiści – witajcie już oficjalnie w gronie dumnych uczniów naszego Długosza! Niechaj wspólny czas spędzony w naszej szkole będzie trampoliną do sukcesu, która otworzy przed wami nowe horyzonty rozwoju!!!

Katarzyna Kwiatkowska – wychowawca kl. 1a LO
Jakub Kostrzewski – wychowawca kl. 1b LO
Konrad Trokowski – wychowawca kl. 1c LO
Artur Jędrzejczak – wychowawca kl. 1d LO

 

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego dla Nauczycieli

Skip to content