Ślubowanie klas 1 SP

„Niech wyrosną z Was tacy,
którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną.”
J. Korczak

Dnia 20 października 2022 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i całej społeczności szkolnej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ks. dr Marcin Idzikowski, wikariusz biskupi ds. katechizacji i szkolnictwa katolickiego, ks. dr Jacek Kędzierski dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice, dziadkowie i rodzeństwo uczniów klas pierwszych.

Zanim pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne w programie artystycznym przygotowanym przez wychowawczynie p. Katarzynę Wiśniewską, p. Kamilę Kurdubską, p. Ewę Jackowską.

Pierwszoklasiści odświętnie ubrani i przejęci, w obecności swoich najbliższych rozpoczęli niezwykłą uroczystość polonezem. Następnie powitali przybyłych gości. Stanęli przed egzaminem, w którym król i królowa „Kredkolandii” przygotowali różne zadania do wykonania. Bardzo dodrze sobie ze wszystkim poradzili. Zdobyli uznanie nie tylko króla i królowej, ale również gwardzisty i wszystkich przybyłych gości. Pierwszaki wykazały się znakomitą wiedzą o Polsce, zasadami zachowania w szkole, przekonali wszystkich zgromadzonych gości, dlaczego chcą uczyć się w Długoszu. Po zakończonej części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym został odśpiewany Hymn Narodowy, Hymn Szkoły, a następnie pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Tym samym dzieci zostały oficjalnie włączone do braci uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz upominki. Następnie koleżanki z klasy 4A życzyły pierwszoklasistom sukcesów w nauce oraz zapewniły o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.

Na koniec zabrał głos ks. Marcin Idzikowski, który skierował słowa uznania do uczniów, zaznaczył, że są oni walecznymi rycerzami, a dzień „Pasowania” to jeden z najważniejszych dni w ich życiu. Przedstawiciele rodziców uczniów klas pierwszych podziękowali ks. dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu za symbol pasowania dzieci na uczniów, wychowawcom za zaangażowanie w rozwój ich pociech. Natomiast dzieciom życzyli, aby na ich edukacyjnej drodze nigdy nie zabrakło uśmiechu i radości bycia uczniem. Następnie przedstawiciele uczniów klas pierwszych wręczyli kwiaty przybyłym na uroczystość księżom. Ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski podkreślił jak ważne jest to wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Zwrócił się do rodziców i pogratulował wyboru szkoły dla swoich dzieci. Wręczył Nagrodę Dyrektora trzem pracownikom szkoły. Ostatnim akcentem uroczystości były klasowe i grupowe zdjęcia.

Z pewnością ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci. Wszystkim pierwszoklasistom w tak ważnym dla nich dniu życzymy wielu sukcesów w szkole. Uczcie się pilnie, zdobywajcie wiedzę i rozwijajcie swoje pasje. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to wydarzenie było wyjątkowe. Dziękujemy p. Małgorzacie Chylińskiej, mamie Stasia z 1c, za namalowanie pięknego zamku. Wychowawcom świetlicy dziękujemy za pomoc w udekorowaniu sali. Panu Tomaszowi Centkowskiemu za wykonanie zdjęć.

Katarzyna Wiśniewska

Skip to content