Trzeci etap projektu edukacyjnego “Wolne myśli – debaty oksfordzkie”

W związku ze zbliżającym się dużymi krokami finałem włocławskiej debaty oksfordzkiej, długoszacy wzięli udział w kolejnym etapie projektu edukacyjnego dla młodzieży włocławskich szkół ponadpodstawowych Wolne myśli, organizatorem którego jest Centrum Kultury Browar B. Projekt dofinansowany  jest przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „Inwestorja”.

Tym razem w ramach przygotowań do zwieńczenia projektu licealiści uczestniczyli w warsztatach, które odbywały się w specjalnie zaaranżowanej Sali Tradycji w Browarze B w dniach 25 – 26 października b.r. Zajęcia poprowadziła psycholog Pani Eliza Wessel. Uczniowie pod opieką Pani Anny Baranowskiej oraz Pani Sławomiry Lewandowskiej mieli okazję zapoznać się z technikami skutecznej argumentacji, aktywnego słuchania oraz logicznej i spójnej wypowiedzi.

Niezwykle emocjonujące okazały się ćwiczenia z mowy niewerbalnej, jak i sposobów na opanowanie emocji. Wiele cennych wskazówek pozwoliło młodzieży poznać swoje zachowania w sytuacjach stresu i wystąpień publicznych.

Cenne były również uwagi dotyczące samej organizacji i przebiegu debaty oksfordzkiej. Prowadzi ją marszałek. Jest to osoba, która czuwa nad uroczystym przebiegiem debaty – zaprasza mówców do wygłoszenia swoich mów, pilnuje czasu wystąpień oraz dba o niezakłócony przebieg danej przemowy. Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji, aż do czwartej mowy opozycji. Wystąpienia trwają 5 minut, po tym czasie marszałek powinien odebrać głos osobie przedłużającej swoje przemówienie. Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia przeciwników za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych poprzez podniesienie ręki (każdy mówca podczas swojej mowy powinien przyjąć dwa pytania lub dwie informacje, o ile takie się pojawią). Na zakończenie odbywa się głosowanie publiczności (lub jury) dotyczące tego, czy postawiona teza została obroniona.

Taka forma dyskutowania uczy szacunku dla oponenta oraz zrozumienia tego, że każdy z nas może inaczej postrzegać świat. Mimo, że możemy mieć różne poglądy, to warto podjąć dialog i wykazać chęć współpracy dla dobra wspólnego.

Dla naszej młodzieży było to bardzo cenne doświadczenie i kolejny krok poczyniony na ścieżce przygotowań do włocławskiej debaty oksfordzkiej szkół ponadpodstawowych.

Anna Baranowska, Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciele historii

Skip to content