Październikowe spotkania modlitewne wychowanków internatu

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Ta wielka, nadzwyczajna wiadomość, otwierająca Ewangelię świętego Mateusza, towarzyszy także wychowankom internatu, którzy systematycznie, w każdą środę o godz. 19.00, spotykają się w kaplicy szkolnej, aby pod przewodnictwem kapłana doświadczyć obecności Boga i Jemu powierzać swoje codzienne sprawy, radości i troski obecne w życiu młodego człowieka.

W tych nadzwyczajnym spotkaniach towarzyszą swoim wychowankom wychowawcy internatu, a przewodniczą im ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski oraz katecheci – ksiądz Adam Zieliński i ksiądz Jacek Buta.

Październik, jako wyjątkowy miesiąc poświęcony Maryi, pozwolił na to, by młodzież oddała się w ręce Maryi i zaufała Jej czułemu matczynemu sercu. Któż lepiej jak Maryja doprowadzi bowiem do spotkania z Jezusem? Młodzież w swoich modlitwach prosiła też o orędownictwo św. Jana Pawła, którego wspomnienie obchodziliśmy 22. października, a w ostatnim tygodniu października, w którym obchodzono Tydzień Misyjny, w modlitwie różańcowej powierzała Bogu wszystkie sprawy misji.

Agnieszka Lasota-Staszak – wychowawca internatu

Skip to content