“Miłość chodzi ulicami” – spotkanie z Grzegorzem Miecznikowskim

Z inicjatywy absolwenta ZSK Patryka Ziółkowskiego, działającego we wspólnocie “Tabita” przy kościele oo. orionistów,  do naszej szkoły został zaproszony p. Grzegorz Miecznikowski. W środowisku chrześcijańskim jest znany jako nawrócony muzyk rockowy i hazardzista, dzielący się swoim świadectwem w Polsce i poza granicami. W szkolnej auli, w której zgromadzili się uczniowie niektórych klas licealnych i szkoły podstawowej, gościa przywitał ks. dyrektor Jacek Kędzierski.Pan Grzegorz właściwie opowiedział uczniom historię swojego życia, wspominając młodzieńcze doświadczenia z alkoholem, narkotykami i satanistyczną grupą rockową, przełom, którym było nawrócenie i swoją posługę jako misjonarza i ewangelizatora. Poprzez to świadectwo chciał on przekazać młodzieży prawdę o zaangażowaniu się Boga w życie człowieka, jeśli tylko o to prosimy – zwłaszcza w najtrudniejszych sytuacjach. Uczniów szczególnie zainteresowała historia uzdrowienia p. Grzegorza z choroby nowotworowej oraz jego przekonanie o tym, że Bóg pragnie uzdrawiać chorych. To właśnie z tym przesłaniem p. Grzegorz jeździ po całym świecie, daje świadectwo swojego nawrócenia i modli się nad chorymi w szpitalach, domach opieki i na ulicach.
Na koniec spotkania p. Grzegorz poprowadził modlitwę zawierzenia życia Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Tym, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, jak Bóg działa w jego życiu, rozdawał książkę zatytułowaną “Miłość chodzi ulicami”.

ks. Jacek Buta 

 

Skip to content