83. rocznica aresztowania bp. Kozala, prezbiterów, alumnów i nauczycieli Włocławka

83 lata temu, w nocy, 7 listopada 1939 r., niemieccy okupanci aresztowali bp. Michała Kozala, duszpasterzy Włocławka, rektora, wykładowców i alumnów miejscowego WSD oraz nauczycieli, łamiąc dane kilka godzin wcześniej zapewnienie, że duchowieństwo i seminarium będą bezpieczne, a aresztowani wcześniej księża zostaną zwolnieni. W rocznicę tych wydarzeń wierni Włocławka i okolic gromadzą się w bazylice katedralnej na Mszy św., a następnie uczestniczą w marszu do miejsca, w którym aresztowani zostali uwięzieni.W tym roku Mszy św. przewodniczył biskup senior Wiesław Mering, a homilię wygłosił ks. Sławomir Deręgowski, proboszcz parafii św. Stanisława BM we Włocławku, której pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła został aresztowany tej właśnie nocy. Mszę w. koncelebrował m.in. biskup senior Stanisław Gębicki. Na modlitwie obecni byli też duszpasterze włocławskich parafii oraz pracownicy instytucji diecezjalnych oraz przedstawiciele władz samorządowych i liczne poczty sztandarowe.

W homilii ks. Deręgowski zwrócił uwagę na sens życia ludzkiego. Przypomniał, że wielu upatruje go w szczęściu, jednak ten stan na ziemi może być ulotny i nietrwały. Homilista zaznaczył, że źródłem prawdziwego szczęścia jest Jezus, który był umocnieniem w chwili próby dla ludzi udręczonych dramatem wojny. – To On, Jezus Chrystus, dał siłę naszym męczennikom, by wytrwali do końca, wierni Bogu, Ewangelii i Kościołowi – przekonywał duchowny.

Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, zauważył, że szczęście i pokój zarówno w sercu człowieka, jak i w relacjach międzyludzkich powinien być budowany na wzajemnym szacunku i przebaczeniu.

Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni na Mszy św. przeszli wspólnie do miejsca, w którym uwięziona została ówczesna inteligencja Włocławka. Dziś znajduje się tam pamiątkowy obelisk, przy którym została odmówiona modlitwa za pomordowanych w czasie II wojny światowej, złożono kwiaty i zapalono znicze.

7 listopada 1939 r. Niemcy aresztowali wspomnianych wyżej bp. Michała Kozala, ówczesnego biskupa pomocniczego włocławskiego, a także rektora, wykładowców i alumnów miejscowego WSD, duszpasterzy włocławskich parafii i nauczycieli. Zgromadzono ich najpierw we włocławskim więzieniu, a następnie przetransportowano do różnych obozów. Księża trafili najpierw do Lądu, a następnie do obozu zagłady w Dachau, gdzie większość została zamordowana. Diecezja włocławska straciła w czasie wojny 220 księży, co stanowiło 50 proc. ówczesnego duchowieństwa. Część z nich została wyniesiona do chwały ołtarzy w gronie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej. Wśród nich znajdują się m.in.: ks. Henryk Kaczorowski, rektor WSD, oraz dwóch alumnów: Tadeusz Dulny i Bronisław Kostkowski.

ks. Andrzej Tomalak

Skip to content