Podsumowanie akcji charytatywnej “Skarpety i rękawiczki dla bezdomnych”

„Iluż wolontariuszy poprzez odważne zaangażowanie się na rzecz bliźnich dochodzi do odkrycia wiary! Chrystus, który zachęca, aby służyć Mu w ubogich, przemawia do serca tego, kto staje się ich sługą. Pozwala doświadczyć radości miłości bezinteresownej, miłości, która jest źródłem prawdziwego szczęścia…”

św. Jan Paweł II

W dniu 8. listopada br. została podsumowana II edycja akcji charytatywnej  „Skarpetki i rękawiczki dla bezdomnych” organizowanej przez  Szkolne Koło Wolontariatu „Mały Książę”.

Dziękujemy  całej społeczności szkolnej oraz ludziom otwartego serca za włączenie się w tak wspaniałe dzieło jakim jest pomoc bliźniemu. Dary zostały przekazane przez wolontariuszy do Caritas Diecezji Włocławskiej. Bardzo dziękujemy Panu Przemkowi Rutkowskiemu za okazaną pomoc.

Bożena Sobierajska

wraz z Wolontariuszami ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Mały Książę”

Skip to content