Artystycznie dla Niepodległej

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.

św. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005 r.

Lekcja plastyki była doskonałą okazją, aby przybliżyć uczniom historię naszej Ojczyzny w okresie walki narodu polskiego o odzyskanie niepodległości. Zapewne uczniowie wynieśli z lekcji uczucia, z których po latach powinien zrodzić się prawdziwy patriotyzm.

Nasza Szkoła, poprzez rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtuje postawy szacunku do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej i rocznic, realizując treści i zadania pozwala naszym uczniom poczuć wspólnotę i przynależność do Ojczyzny. Uczniowie mogli się wykazać starannością, pomysłowością i kreatywnością, z jednoczesnym zastosowaniem różnorodności technik poznanych na zajęciach plastycznych.

Prezentowane prace plastyczne zostały wykonane przez uczniów kl. 4-6 SP.

Bożena Sobierajska

Skip to content