Wycieczka zawodoznawcza do Straży Pożarnej

Dnia 10. listopada 2022r. klasa 5b pod opieką p. Kamili Marcinkowskiej oraz p. Jakuba Zemlaka wybrała się na wycieczkę zawodoznawczą do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze specyfiką oraz środowiskiem pracy strażaka.

Podczas wyjścia uczniowie mieli okazję zobaczyć wozy strażackie różnego typu wraz z całym wyposażeniem, sprzętem gaśniczym i strojem, w jaki ubierają się strażacy do akcji. Dzieci dowiedziały się jak bardzo strażacy są potrzebni w naszym społeczeństwie, bowiem nie tylko gaszą pożary, ale również pomagają w wielu innych zdarzeniach. Panowie strażacy opowiedzieli o swoich dotychczasowych doświadczeniach zawodowych oraz przypomnieli, w jaki sposób i pod jaki numer należy dzwonić w sytuacji zagrożenia.

Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie spotkaniem i chętnie podejmowali różne czynności związane z pracą strażaka.

Jakub Zemlak – wychowawca świetlicy szkolnej

Skip to content