Tolerancja czy współistnienie

16 listopada 2022 r., w Międzynarodowym Dniu Tolerancji delegacja uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza w osobach Mai Bałdys i Mateusza Małeckiego, uczniów klasy IV B LO oraz p. Sławomiry Lewandowskiej – bibliotekarki,  wzięła udział w konferencji „Przestrzenie migracji”.

Podczas konferencji , zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, mogliśmy wysłuchać  interesujących referatów.

Pierwszy z nich zatytułowany „Tobie Ojczyzno. Losy cichociemnych – żołnierzy tułaczy” wygłosił p. Mirosław Sprenger z IPN w Bydgoszczy. Dowiedzieliśmy się, jak wielu, bo około 20 cichociemnych pochodziło z naszego województwa, a z samego Włocławka pochodził mjr Aleksander  Stpiczyński ps. „ Klara”. Warto poszukać informacji o miejscowym bohaterze i w ogóle zainteresować się losem tych dzielnych patriotów.

W kolejnym referacie usłyszeliśmy o wyzwaniach i  korzyściach jakie niesie ze sobą napływ uchodźców z Ukrainy i jak ważne jest zaspokojenie ich potrzeb, przede wszystkim emocjonalnych, potem społecznych  a na końcu potrzeb w zakresie edukacji.

Bardzo ciekawy referat wygłosiła p. Katarzyna Kubacka- Seweryn, autorka programu Akademii Filmowej „Otwórz oczy!”. Zwróciła uwagę na możliwości jakie daje film w dobie kryzysu czytelnictwa.

Z wystąpienia p. Agnieszki Pawłowskiej z Unii Europejskich Federalistów w Łodzi dowiedzieliśmy się, jakie doświadczenia  wynikające z przybycia uchodźców mają inne kraje Europy.

Prelekcję ” Piękno wewnętrzne jest nieśmiertelne”, na którą bardzo czekaliśmy, wygłosiła

p. Agnieszka D. Michalczyk, prezes Fundacji im. Królowej Marii Kazimiery, autorka programu Debiutantki.  Debiutantki to program skierowany do kobiet w wieku 18-25 lat, kształtujący ich wrażliwość, poczucie piękna, wzbogacający o wiedzę historyczną a przede wszystkim  nastawiony na zaangażowanie uczestniczek w działalność charytatywną. Nagrodą za ich całoroczną aktywność jest Bal Debiutantek. P. Agnieszka D. Michalczyk zakończyła swoje wystąpienie wręczeniem Mai Bałdys oficjalnego zaproszenia do udziału w 11. edycji programu Debiutantki. Gratulujemy!

Była to bardzo interesująca konferencja, z której, jednak, najbardziej pozostały w naszej pamięci zacytowane przez  autorkę Akademii Filmowej słowa Andrzeja Seweryna:

„Nie lubię słowa tolerancja, ponieważ zakłada ono, że tolerujący jest powyżej tolerowanego. Jest wart więcej niż tolerowany, więc robi mu łaskę, uprzejmość i go toleruje. Nie jestem również do końca przekonany do słowa akceptacja, ponieważ zakłada, że akceptuję cię pomimo tego, że coś jest z tobą nie tak. Lubię słowo współistnienie”.

Sławomira Lewandowska

Skip to content