Święto Patrona Szkoły

Ks. Jan Długosz urodził się 1 grudnia 1415 roku i właśnie dlatego dzień ten obchodzimy w szkole jako Święto Patrona.

Świętowanie rozpoczęliśmy poranną Eucharystią w szkolnej kaplicy pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza (wychowanka ks. Jana Długosza). Na dyżur liturgiczny przybyła klasa 8a z wychowawcą p. Rafałem Kurzępą oraz przedstawiciele szkolnego koła wolontariatu “Mały Książę” pod opieką p. wicedyrektor Bożeny Sobierajskiej. Po Mszy św. dyrekcja, grono nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniowie kl. IVc LO, w obecności Sztandaru Sodalicji Mariańskiej, uczcili 607 rocznicę urodzin sławnego polskiego dziejopisa i patrona naszej szkoły, składając kwiaty pod jego pomnikiem.

Ze względu na uroczysty charakter Święta Patrona w szkole obowiązuje strój galowy, a uczniowie będą mieli okazję przypomnieć sobie lub poznać ciekawą biografię ks. Jana Długosza.

Jako przypomnienie biografii Patrona postanowiłam wykorzystać i przedstawić długoszakom prezentację pt. „Ksiądz Jan Długosz i jego czasy” z 2015 roku. Prezentacja autorstwa  Krzysztofa Jerużalskiego i Marcela Dudy,  wtedy uczniów klasy II a LO, zwyciężyła w jednym z licznych konkursów zorganizowanych wówczas w szkole wokół postaci ks. Jana Długosza w 600. rocznicę jego urodzin.

Dołączam także plik z nagraniem wybranych przeze mnie fragmentów Listu dedykacyjnego rozpoczynającego Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego ks. Jana Długosza.

Wiem, że trudno jest sięgnąć po dwanaście tomów tego dzieła i czytać je dla przyjemności, choć ja taką przyjemność znajduję. Warto jednak, czytając bądź słuchając nagranych fragmentów, przekonać się, co było asumptem do pisania Roczników, jakie zdanie miał Długosz na temat historii, jako nauki i jaki był jego stosunek do ojczyzny, który doskonale odzwierciedla to zdanie: „ (…) Każdy bowiem jest dłużnikiem ojczyzny w takiej części, ile siły jego umysłu zdolne są wykonać, a za ostatniego powinien uchodzić taki, który jej nie uświetnił, nie wspomógł żadnym darem”.

Prezentacja pokazuje się także na ekranie w holu szkoły dzięki p. Krzysztofowi Jabłońskiemu, a obok gazetka z tekstem przybliżającym  ks. Jana Długosza jako wychowawcę synów królewskich.

Wszystkim Długoszakom życzę miłego, podniosłego  i owocnego świętowania Dnia Patrona Szkoły.

Sławomira Lewandowska
bibliotekarka szkolna

Skip to content