Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez przedstawicieli ZHP

Co roku przed Świętami Narodzenia Pańskiego członkowie Związku  Harcerstwa Polskiego przekazują sobie światło symbolicznie zapalane w grocie narodzenia Chrystusa w Betlejem. Polscy harcerze odbierają je od skautów słowackich. Przekazanie to następuje najczęściej na przejściu granicznym na tatrzańskiej Łysej Polanie. Następnie Betlejemskie Światło Pokoju trafia do wszystkich chorągwi harcerskich, hufców, drużyn, ale także do polskich parafii, szkół i instytucji.

W tym roku BŚP zostało przekazanie w Polsce po raz 32. i trafiło też do naszej szkoły – przyniosły je harcerki z włocławskiego hufca ZHP. Wśród nich były również nasze uczennice: Bianka Tyczyńska i Julia Nidecka (obie z klasy IV a LO). Serdecznie dziękuję druhnom, które zadbały o to, by mury naszej szkoły również zostały rozpromienione przez Światło, które przecież zawsze symbolizuje Jezusa Chrystusa.

Dziękuję także mojemu koledze z Hufca ZHP Aleksandrów Kujawski – panu Dawidowi Pacholskiemu, który również odpowiedział pozytywnie na moje zaproszenie, by wspólnie zorganizować przekazanie BŚP na szkolnych roratach.

Czuwaj!

Aleksandra Michalak

Skip to content