Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Dnia 13. grudnia 2022 obchodziliśmy rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na obszarze RP. Został on wprowadzony w roku 1981 niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22. lipca 1983 roku.

W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach podczas pacyfikacji strajku. W tym dniu w holu szkoły stanęła gazetka upamiętniająca te tragiczne wydarzenia. Uczniowie mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi tamtych wydarzeń oraz obejrzeć prezentację wyświetloną na prezenterze multimedialnym.

Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciel historii

Skip to content