Akcja “Dziel się dobrem”

Po raz pierwszy w tym roku uczniowie Małego Długosza włączyli się w akcję “Dziel się dobrem”. Uczniowie klas 1-4 i dzieci z przedszkola pod Aniołem Stróżem napisali ponad 200 listów do pacjentów Włocławskiego Hospicjum przy ulicy Wolność we Włocławku. Celem akcji było podzieleniem się dobrym słowem z tymi, którzy zmagają się z chorobami. Zaangażowane uczniów było ogromne. Akcje charytatywne w szkołach odgrywają bardzo dużą rolę, gdyż uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, a także wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Poniżej przestawiamy kilka zdjęć z wolontariuszami Małego Długosza.

Agnieszka Iwan

Skip to content