Świąteczna Środa u Długosza

Świąteczna Środa u Długosza przybrała postać inną od pozostałych, bowiem w tym dniu zatrzymała nas jedna z największych Tajemnic Bożego przyjścia do człowieka: Tajemnica Wcielenia i Narodzenia Jego Syna Jezusa Chrystusa. W tym dniu uczniowie Długosza, pod opieką pani Agnieszki Lasoty-Staszak oraz pana Tomasza Centkowskiego, przygotowali bożonarodzeniowe jasełka pod tytułem „Narodziny Miłości”. W uroczystej Środzie u Długosza udział wzięli rodzice, pracownicy szkoły, a także grono pedagogiczne na czele z księdzem dyrektorem Jackiem Kędzierskim.

Przygotowany spektakl zwracał szczególną uwagę na dwie osoby, które w historii zbawienia odegrały szczególną rolę: Maryję i Józefa. To Ich Bóg wybrał na Rodziców i Opiekunów Swego Syna, który miał wyzwolić człowieka z więzów szatana, grzechu i śmierci. To do Nich przyszedł w czasie, w którym się nie domyślali, i w sposób, którego nie planowali. Powierzył Im trudne zadanie odkrywania i poznawania Jego woli. Całkowita wiara Maryi i ogromna sprawiedliwość Józefa niech będą dla każdego z nas zachętą do zaufania Bogu w sytuacjach, które, po ludzku patrząc wydają się niezrozumiałe, beznadziejne i nie do rozwiązania.

Wszyscy aktorzy, jak i wykonawcy kolęd, fantastycznie wcielili się w swoje role. Na szczególną uwagę zasługuje rola Nowonarodzonego Jezusa, którą zagrało dwumiesięczne dzieciątko
z rodziny zastępczej. Pragnęliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na to, że tak jak przed dwoma tysiącami lat nie było miejsca dla Bożej Dzieciny, tak i w tych czasach są dzieci, które potrzebują, by ktoś otworzył swoje serca i przygarnął je pod swój dach. Serdecznie dziękujemy pani Edycie oraz Kierownikowi MOPR-u pani Annie Wyborskiej za to, że w tym dniu były z nami.

Tradycyjnie spektakl zakończył się przemówieniem dyrektora ZSK – księdza Jacka Kędzierskiego, błogosławieństwem opłatków oraz wspólnym dzieleniem i życzeniami.

Niech Nowonarodzony błogosławi nam wszystkim na świąteczny czas!

Agnieszka Lasota-Staszak

 

Skip to content