Msza Św. pogrzebowa za Papieża Seniora śp. Benedykta XVI

W czwartkowy poranek o godz. 7:20 pracownicy ZSK, wraz z uczniami internatu, zgromadzili się w kaplicy szkolnej na wyjątkowej mszy św. poświęconej osobie zmarłego papieża Benedykta XVI.

W dniu pogrzebu pierwszego w historii papieża emeryta, wspólnota włocławskiego Długosza otoczyła opieką modlitewną duszę Josepha Ratzingera – 265. papieża, umiłowanego następcy na Tronie Piotrowym jakże bliskiego wszystkim Polakom Jana Pawła II. Mszę św. sprawowali w tym dniu wszyscy kapłani pełniący posługę w naszej szkole: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, ks. wicedyrektor Sebastian Tomczak oraz księża katecheci – ks. dr Jacek Buta oraz ks. Adam Zieliński. Swoisty dyżur liturgiczny pełniła w tym dniu wspólnota wychowanków internatu, którzy licznie przybyli na tę historyczną uroczystość pod opieką swych wychowawców – Pani Kierownik Anety Wąsik oraz Pani Mileny Witkowskiej.

W okolicznościowej homilii wygłoszonej przez. ks. dr. Jacka Butę zebrani mogli dowiedzieć się czym charakteryzowała się posługa papieża Benedykta XVI – orędownika modlitwy w duchu zadumy oraz refleksji aniżeli zwolennika krzykliwej obecności medialnej, który sam siebie zwał “skromnym sługą Winnicy Pańskiej”. Kaznodzieja nakreślił również zebranym istotę posługi papieskiej będącej fundamentem, skałą, czyli podstawą, na której wzrasta cały gmach wspólnoty Kościoła. Zaznaczył, że papież, pomimo pełnienia naczelnej funkcji w Kościele, jest tym, który sięga do jego najniższych poziomów, aby dotrzeć do istoty funkcjonowania zgromadzenia wiernych celem lepszego rozeznania w realnych sprawach związanych z codziennością ludzi borykających się z różnorakimi dylematami napotykanymi przez nich na ścieżkach wiary. Zachęcił on również zebranych do lektury papieskiej encykliki Spe Salvi traktującej o nadziei chrześcijańskiej.

Na koniec modlitewnego zgromadzenia ks. dyrektor Jacek Kędzierski podziękował zebranym za obecność oraz solidarność w obliczu pożegnania postaci, która do ostatnich chwil myślała o Bogu, przytaczając ostatnie ziemskie słowa wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI w godzinie śmierci: “Jezu, kocham Ciebie”.

Niechaj postać Josepha Ratzingera (ur. 16.04.1927, zm. 31.12.2022r.), który prowadził Kościół Boży na ziemi jako 265. następca św. Piotra w latach 2005-2013, uczy nas pokornej służby w imię wspólnoty oraz mrówczej pracy, która mimo, iż nie cieszy się blaskiem jupiterów, to z czasem przynosi błogosławione owoce poprzez sumienne wcielanie w życie prostej, acz skutecznej zasady miłości Boga okazywanej przez miłość do bliźniego.

Jakub Kostrzewski

 

Skip to content