Podsumowanie akcji Kolędników Misyjnych w Długoszu

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w sobotę 7.01.2023r w murach naszego Długosza. W miejscowej auli spotkali się Kolędnicy Misyjni ze swoimi opiekunami i rodzicami. Był to czas podsumowania diecezjalnej akcji zorganizowanej przez Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego ks. Adama Zielińskiego.

Spotkaniu miał przewodniczyć ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski, jednak ostatnie ważne wydarzenia w życiu Kościoła – śmierć papieża emeryta Benedykta XVI i związane z tym faktem powinności, uniemożliwiły osobisty udział księdza biskupa w tym wydarzeniu. Niemniej jednak, ksiądz biskup skierował do zgromadzonych słowo, które mogliśmy usłyszeć oglądając specjalnie przygotowane na tę okoliczność nagranie. Wybrzmiała w nim ogromna wdzięczność wobec wszystkich zaangażowanych w dzieło misyjne, a szczególnie wobec dzieci. Kolejnym punktem było scenka „Misyjne czuwanie przy żłóbku”, przygotowana przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach, na czele z dyrektorem szkoły panią Agnieszką Lasotą-Staszak (asystentem świeckim do spraw misji dekanatu nieszawskiego). Po uczcie dla ducha, czyli obejrzeniu pięknie przygotowanej części artystycznej (o czym świadczyły gromkie brawa), i wspólnej modlitwie zgromadzonych w intencji misjonarzy oraz mieszkańców krajów misyjnych, na uczestników czekała przygotowana uczta dla ciała – słodki poczęstunek, i chrześcijańska zabawa prowadzona przez wodzireja – pana Michała Piekarskiego.

W spotkaniu udział wziął gospodarz miejsca, dyrektor ZSK ks. dr Jacek Kędzierski, który już po raz kolejny, z wielką radością, otworzył drzwi Długosza dla zaangażowanych misyjnie grup.

Na diecezjalne podsumowanie akcji Kolędników Misyjnych dotarły grupy z następujących parafii: Zbrachlin (dekanat nieszawski), Boniewo (dekanat lubraniecki), Lubień Kujawski (dekanat chodecki) oraz Szpetal Górny (dekanat szpetalski).

Przedsięwzięcie to prowadzone jest pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i opiera się na materiałach przygotowanych przez Sekretariat Krajowy PDMD w Polsce.

Agnieszka Lasota-Staszak

Skip to content