Spotkanie z policjantkami – o cyberprzemocy

W dn. 11 stycznia 2023 roku z inicjatywy pedagoga szkolnego – p. Kamili Marcinkowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Policjantka z zespołu profilaktyki – asp. szt. Ewelina Reszczyńska wraz z dzielnicową sierż. szt. Magdaleną Rębacz spotkały się z uczniami klas: 6, 7, 8 SP. Tematem pogadanki była cyberprzemoc oraz jej konsekwencje prawne.

Panie policjantki omówiły przepisy dot. odpowiedzialności karnej nieletnich. Przedstawiły także zasadnicze różnice w pojęciach: demoralizacja, wykroczenie, przestępstwo. Młodzież dowiedziała się o skutkach jakie może przynieść zamieszczanie zdjęć czy filmików w Internecie. Przedstawicielki KMP uświadomiły uczniom, że w sieci nikt nie jest anonimowy. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Poruszane zagadnienia spotkały się z zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie zadawali pytania.

Kamila Marcinkowska
Pedagog szkolny

Skip to content