Długosz z Brązową Tarczą w rankingu Perspektyw

Już od kilku lat Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza we Włocławku znajduje się na liście najlepszych szkół w Polsce wyróżnionych w rankingu Perspektyw. W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 techników.  W tegorocznym zestawieniu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników. Kryteria rankingu liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).
Długosz sięgnął wymaganych progów i znalazł się znów wśród tych szkół, które otrzymały trofeum BRĄZOWEJ TARCZY.

Skip to content