Studniówka AD 2023 maturzystów ZSK im. ks. Jana Długosza

Dzień 14 stycznia 2023 zapisał się  na kartach historii Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, a także  w pamięci uczniów klas maturalnych. Tradycją jest, że  na 100 dni przed maturą licealiści ostatniego rocznika bawią się na balu studniówkowym w towarzystwie swoich wychowawców, nauczycieli i zaproszonych gości. 

Uroczyste przyjęcie rozpoczęło się o godzinie 19.00. Zgodnie ze zwyczajem maturzyści rozpoczęli bal polonezem według choreografii p. Pauliny Tokarskiej. Układ podzielony był na dwie tury, jednak wszystko łączyło się w piękną i spójną całość. Licealiści ZSK  wykonali taniec z pełnym profesjonalizmem, powagą, dostojnością i gracją. Całość dopełniły eleganckie stroje dostosowane do  charakteru uroczystości. Występ ten zaimponował przybyłym gościom, a także obecnym na sali  rodzicom.

Cześć oficjalną studniówki w imieniu tegorocznych maturzystów poprowadzili przedstawiciele poszczególnych klas: Maja Bałdys (IVb), Juliusz Stroisz (IVa) oraz Wiktor Balcerak (IVc). Reprezentanci trzech klas maturalnych powitali zaproszonych gości, a także wyrazili refleksje i emocje towarzyszące czwartoklasistom z powodu zbliżającego się egzaminu  maturalnego. W tym roku, tak jak w poprzednim, czyli po raz drugi, maturzystów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza na studniówce zaszczycił swoją obecnością JE ks. bp Krzysztof Wętkowski. Na zaproszenie, po raz pierwszy osobiście, odpowiedział Pan dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek. Reprezentanci młodzieży serdecznie powitali tych szacownych Gości, Dyrekcję szkoły w osobach ks. dr Jacka Kędzierskiego i Pani mgr Urszuli Brykalskiej oraz swoich Wychowawców i Nauczycieli.

Momentem rozpoczęcia  balu było przemówienie Księdza Dyrektora. Skierował on słowa podziękowania za przybycie pod adresem Księdza Biskupa oraz Pana Prezydenta. Wyraził wdzięczność wobec uczniów za zaufanie i wybór Zespołu Szkół Katolickich jako  szkoły zatroskanej o przygotowanie młodzieży do najważniejszego egzaminu w życiu. Ksiądz Dyrektor, Ksiądz Biskup i Pan Prezydent, życząc czwartoklasistom liceum szampańskiej zabawy w ten wyjątkowy studniówkowy wieczór, przekazali maturzystom kilka cennych wskazówek przed czekającym ich w maju egzaminem dojrzałości. Z tych życzeń można by ułożyć receptę na pomyślnie zdaną maturę: trzeba się do niej solidnie przygotować poprzez powtórki wiadomości – to rzecz jasna; należy podejść do egzaminów – to warunek podstawowy; modlitwa i zawierzenie przyszłości Matce Bożej podczas pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę – to sprawa z punktu widzenia wierzących najważniejsza, a elementarną czynnością potrzebną dla właściwej higieny umysłu jest to, aby przed maturą się dobrze wyspać – co podkreślił z serdecznym uśmiechem bp Krzysztof Wętkowski.

W imieniu rodziców głos zabrała Pani Monika Balcerak – przewodnicząca  komitetu studniówkowego. W swoim przemówieniu wyraziła wdzięczność dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły za zaangażowanie w edukację  i wychowanie młodzieży.

Kilkuosobowe delegacje wręczyły kwiaty obecnym gościom, wychowawcom i nauczycielom jako wyraz wdzięczności za poświęcony czas, opiekę, cierpliwość, przekazaną wiedzę oraz  wpajane wartości, którymi powinni kierować się absolwenci szkoły katolickiej. Każda z klas przygotowała specjalną dedykację i symboliczny upominek dla swoich wychowawczyń: p. Anny Baranowskiej, p. Pauliny Stężewskiej oraz p. Lidii Wiśniewskiej.

Po zakończeniu części oficjalnej maturzyści tańczyli do samego świtu.  Bawili się nie tylko uczniowie, lecz także nauczyciele. Był to czas miło spędzony czas na wspólnej integracji. Nie zabrakło także pamiątkowych zdjęć w fotobudce czy przy ściance. Podczas balu, trwającego do godziny czwartej nad ranem, uczniowie na chwilę zapomnieli o tym, co czeka ich z kilka miesięcy i oddali się beztroskiej i radosnej zabawie, którą na pewno będą z sentymentem wspominać.

Magdalena Błaszak, kl. IV c LO

Skip to content