Ostatnie pożegnanie ks. prał. Stanisława Waszczyńskiego – byłego proboszcza parafii katedralnej we Włocławku

W dniu dzisiejszym delegacja uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we Włocławku wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych ks. prał. Stanisława Waszczyńskiego, wieloletniego proboszcza parafii katedralnej we Włocławku.

Mszy żałobnej przewodniczył ordynariusz diecezji włocławskiej – ks. bp. Krzysztof Wętkowski. Uroczystość tę uświetnili również swą obecnością byli biskupi seniorzy, wraz z biskupem wrocławskim, kolegą Zmarłego, liczne grono kapłanów i wiernych, którzy w ten sposób chcieli wyrazić swoją wdzięczność i przywiązanie do osoby zmarłego kapłana. W kazaniu ks. prał. Zbigniew Szygenda mówił o zadaniach pasterza, z których pierwszym jest dobroć i otwartość dla ludzi powierzonych jego pasterskiemu posługiwaniu. Wymieniając liczne zasługi śp. ks. prałata Stanisława podkreślił pracę duszpasterską, świadomość własnego kapłaństwa, renowację katedry, budowę plebanii, prowadzenie parafii katedralnej przez 24 lata oraz szerzenie kultury przez spotkania z ludźmi sztuki, organizowanie rozmaitych koncertów i wydarzeń kulturalnych w katedrze lub przy współpracy z innymi instytucjami. Również społeczność naszej szkoły od wielu lat korzystała z uprzejmości i otwartości parafii katedralnej, a przede wszystkim jej śp. Proboszcza, między innymi poprzez możliwość organizowania w katedrze Mszy Świętych rozpoczynających i kończących rok szkolny, czy innych wydarzeń szkolnych, głoszenie rekolekcji dla uczniów, możliwość poznawania historii i zabytków katedry, o których ks. prałat tak chętnie opowiadał. Z inicjatywy ks. Stanisława nasza szkoła otrzymała sztandar Sodalicji Mariańskiej. Śp. ks. Stanisław Waszczyński przez nauczycieli i uczniów był odbierany jako otwarty, ciepły, zainteresowany innymi człowiek o wielkiej kulturze i wiedzy.

Czcigodny Księże Prałacie, niech będzie Księdzu dobrze tam w niebie, w domu Ojca! Będziemy o Księdzu pamiętać w modlitwie!

s. Dorota Góźdź

Skip to content