UKS Długosz z grantem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadania pn.Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej” na rok 2023. Rozdysponowano całą kwotę przeznaczoną na realizację zadania – 9,15 mln zł.

W tym roku, po raz kolejny, UKS Długosz działający przy Zespole Szkół Katolickich we Włocławku, otrzymał dofinansowanie w kwocie 17 tys. złotych. W ramach przyznanego grantu zadaniem zostanie objętych 75 uczestników. Ćwiczenia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą realizowane w pięciu grupach w terminie od 1 lutego do 8 grudnia 2023 r.

Serdeczne podziękowania zarząd UKS „Długosz” kieruje do Rodziców, którzy wspierają klub wpłacając składki członkowskie, oraz zawsze pomocnemu i wspierającemu sport w naszej szkole Księdzu Dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu. Otrzymane wsparcie finansowe od Rodziców i Dyrektora ZSK “Długosz” jest 20% wkładem własnym klubu, który należy wykazać we wniosku ubiegającym się o grant.

Małgorzata Bajraszewska

 

 

Skip to content