Podsumowanie akcji „BohaterOn w Twojej Szkole”

Od kilku już lat nasza szkoła angażuje się w kampanię  BohaterON – włącz historię! Są to działania mające na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W ramach tej akcji uczniowie mogli  wysłać pocztówkę, list bądź laurkę do wybranego Powstańca Warszawskiego. Przez kilka lat edycji kampanii do uczestników walk o stolicę napisano ponad 1 250 000 kartek!

W tegorocznej edycji kampanii nauczyciele historii otrzymali pakiety edukacyjne, z pomocą których mogli przeprowadzić lekcje związane z tematyką Powstania Warszawskiego. Scenariusze lekcji oraz materiały edukacyjne były ciekawą alternatywą dla zwyczajowych zajęć. Wśród scenariuszy znalazły się takie tematy jak: „Życie codzienne w Powstaniu Warszawskim” czy „Mały roznosiciel nadziei” (o łącznikach i roznosicielach poczty powstańczej). Projekt był realizowany głównie na zajęciach historii. Młodzież podczas zajęć wykazywała się dużą kreatywnością i aktywnie pogłębiała wiedzę o Powstaniu Warszawskim.

W ostatnich dniach do Długosza zostało skierowane podziękowanie od organizatorów za udział w kampanii.

Anna Baranowska

Skip to content