Z dewizą „Ludzkie ku boskiemu” – ks. bp Roman Andrzejewski (1938-2003)

Ksiądz Biskup szczególnie umiłował sobie szkołę im. ks. Jana Długosza, do której sam kiedyś uczęszczał. Dla wszystkich uczniów Długosza był jak ojciec, który w każdej trudnej chwili pomoże i pocieszy dobrym słowem. Nigdy nie odmawiał pomocy, jeśli tylko ktoś jej potrzebował. Ksiądz Biskup bardzo często odwiedzał szkołę Długosza i uświetniał swoją osobą wiele spotkań i uroczystości”.

Tomasz Maćczak, kl. Ia LO, fragment pracy konkursowej, Rocznik, 2004, s. 217

19. lutego 2023 r. minęła 85. rocznica urodzin Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego. W dowód Jego pamięci, zorganizowano wystawę w holu szkoły oraz przygotowano prezentację multimedialną. Księdza Biskupa pamiętamy jako odnowiciela naszej szkoły, wspaniałego duchownego, duszpasterza rolników, orędownika idei uniwersytetów ludowych, wychowawcę młodzieży, znawcę Cycerona i Syna kujawskiej ziemi.

Ksiądz biskup Roman Andrzejewski urodził się 19. lutego 1938r. jako drugi syn Marianny i Antoniego Andrzejewskich. Następnego dnia został ochrzczony w Kościele w Broniszewie przez ks. Pawła Bobotka. W latach 1945 -1951 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Morzyczynie W 1947 r. przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. W 1951 r. ks. Roman Andrzejewski pojawił się we Włocławku jako alumn Niższego Seminarium Duchownego. Po jego ukończeniu w 1955 r. zdawał maturę. W latach 1955-61 był już alumnem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 21 maja 1961 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Katedrze we Włocławku. „Chciałem być księdzem. Rodzice rozłożyli ręce i powiedzieli Bogu się nie odmawia”.  W latach 1961-66 studiował filologię klasyczną na KUL-u w Lublinie. 30 maja 1973 r. na Wydziale Filologicznym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obronił pracę doktorską pt. : „Listy polecające Cycerona”. Ponadto, dokonał przekładu „Aktu procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Michała Kozala”. Ksiądz biskup Roman Andrzejewski dał się poznać jako wybitny znawca kultury antycznej. Powtarzał za swoim mistrzem Cyceronem: „Studia filologiczne to wielki dar, jaki mi opatrzność dała na ziemi w drodze do nieba. To poważna karma duchowa”. 20 grudnia 1981 r. ks. Roman przyjął w Katedrze we Włocławku święcenia biskupie. Był pierwszym biskupem ogłoszonym i wyświęconym w tragicznych dniach stanu wojennego.

Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski odegrał ogromną rolę w reaktywacji ZSK im. ks. Jana Długosza i był silnie zaangażowany, do końca swojego życia, w działalność szkoły. Dzięki Jego staraniom pierwszy rocznik Gimnazjum im. ks. Jana Długosza rozpoczął naukę w roku szkolnym 2000/2001. Przez trzy lata ks. biskup aktywnie uczestniczył w życiu szkoły, a Jego głównym marzeniem było podtrzymywanie w niej tradycji przedwojennych. Szczególnie dążył do tego, aby uczniowie szkoły osiągali wysokie wyniki nauczania oraz otrzymali wzorowe wychowanie w wartościach moralnych i patriotycznych ze szczególnym umiłowaniem małej ojczyzny.  Zmarł nagle 7 lipca 2003 roku i zgodnie ze swą ostatnią wolą 11 lipca został pochowany w Licheniu.

Organizator wydarzenia – Bożena Sobierajska

Skip to content