Warsztaty biblijne dla licealistów

Dnia 28 lutego 2023 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty biblijne, które prowadził ks. dr Jacek Bartczak- biblista. Warsztaty  miały na celu przybliżyć młodzieży z włocławskich liceów treść i problematykę Księgi Powtórzonego Prawa oraz Listu do Hebrajczyków. Te teksty biblijne stanowią zakres materiału do 27. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Na początku spotkania udaliśmy się do szkolnej kaplicy, by uczestniczyć w liturgii słowa. W dalszej części warsztatów ich uczestnicy mieli możliwość połączenia online z przedstawicielami Instytutu Biblijnego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”. Ksiądz Bartczak w formie wykładu  omówił zagadnienia występujące w tekstach biblijnych obowiązujących uczestników. Podczas prelekcji padło wiele pytań, które rozbudzały ciekawą dyskusję. Inicjatorem tych pierwszych warsztatów biblijnych był włocławski oddział „Civitas Christiana” i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej. Uczestniczyli w nich uczniowie z pięciu szkół średnich z Włocławka wraz z katechetami. Czterech uczestników to uczniowie naszej szkoły: Witold Przewozikowski, Kamil Żelski, Mateusz Kozaczyk i Wiktor Sękowski.  Na zakończenie spotkania głos zabrał p. Dariusz Duszeński – diecezjalny koordynator konkursu OKWB, który podziękował prelegentowi, wszystkim zgromadzonym oraz księdzu dr. Jackowi Kędzierskiemu – dyrektorowi naszej szkoły – za możliwość przeprowadzenia warsztatów w auli Długosza. Mam nadzieję, że czas spędzony na warsztatach zaowocuje wysokimi wynikami na teście konkursowych już 9 marca.

Witold Przewozikowski, kl. IIA LO

Skip to content