Rytmika – Klasyka dla smyka – podsumowanie projektu

W miesiącach grudniu i styczniu przeprowadzony został autorski projekt „Rytmika – Klasyka dla smyka”, który został skierowany do grup dzieci sześcioletnich. Celem projektu było rozbudzenie wrażliwości estetyczno-muzycznej u dzieci, rozwijanie słuchu i dyspozycji psychoruchowych oraz rozwijanie umiejętności czerpania z różnych źródeł dźwięku. Zajęcia miały formę muzykoterapii, podczas których wykorzystane zostały elementy metody Carla Orffa – wybitnego kompozytora i pedagoga.

Każde z dzieci miało możliwość gry na różnorakich instrumentach, tj.: bębenek, tamburyn, marakas, triangel, dzwonki diatoniczne, janczary, pałki perkusyjne, klawesy, shakery, jak również możliwość wykorzystania do gry metalowych łyżek, papierowych talerzy, dłoni i stóp.

Dodatkowo w trakcie realizacji jednego z utworów – „Marsz Turecki” W.A. Mozarta – dzieci spotkały się z muzogramem. Jest to wspaniałe narzędzie, które pozwala kreślić na kartce papieru schemat przebiegu utworu. Rozwija to wspaniale koordynację wzrokowo–słuchową i koncentrację.

Obserwując reakcje podopiecznych na przeprowadzone zajęcia, mogę śmiało powiedzieć, że zaznały radości, miały możliwość relaksacji, a wykorzystując dodatkowo improwizację ruchową dzieci rozwinęły swoją ekspresję. W większości poradziły sobie z poczuciem rytmu, aktywnie słuchały muzyki, skupiały uwagę.

Utwory zrealizowane podczas projektu:

  1. „Marsz Radetzky’ego” Johanna Straussa – pałki perkusyjne
  2. „Humoreska” Antonína Dvoraka – sylwety śnieżynek
  3. ”Carnivalito” muzyka dawna holenderska – metalowe łyżki
  4. „Nad modrym pięknym Dunajem” Johanna Straussa– dłonie, triangle, chustki artystyczne, klawesy
  5. „Babie lato” Michała Lorenca – triangle, janczary, bębenki, pałki perkusyjne, shakery
  6. „Contredanses nr 3” Ludviga van Beethovena – janczary, bębenki, triangle, tamburyna, klawesy, grzechotki
  7. „Alunelul” muzyka bałkańska – dzwonki diatoniczne, dłonie, kubeczki plastikowe (el. body percussion)
  8. „Taniec Eleny” Michała Lorenca – stopy
  9. „Marsz Turecki” Wolfganga Amadeusa Mozarta – muzogram, janczary, bębenki, shaekery, drewniane pałeczki, tamburyn
  10. „Taniec niemiecki nr 9” Ludviga van Beethovena – papierowe talerze

Bardzo się cieszę, że w pewnym stopniu miałam możliwość otwarcia dzieciom bramy do królestwa muzycznego, wykorzystując do tego najpiękniejsze i ponadczasowe dzieła muzyki klasycznej. Pamiętajmy, że edukacja muzyczna dzieci posiada walory takie, jak zabawa i edukacja, dlatego należy otaczać najmłodszych dobrą muzyką, aby wspierać ich wielowymiarowy rozwój.

Karolina Szortyka

Skip to content