Odpust św. Kazimierza – patrona szkolnej kaplicy

4 marca w Kościele obchodzimy uroczystość św. Kazimierza Królewicza – patrona naszej szkolnej kaplicy. Dla uczenia tej niezwykłej postaci, która może być wzorem dla współczesnej młodzieży,  od momentu reaktywacji Długosza, społeczność  Zespołu Szkół Katolickich gromadzi się na Mszy św. odpustowej.

W piątek, 3 marca, czyli w przeddzień uroczystości, uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz licealiści, wraz z wychowawcami i nauczycielami, w odświętnych strojach przybyli na godz. 8.00 do dolnej sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w Eucharystii.

Wszystkich zebranych powitał ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK, który przypomniał młodzieży sylwetkę św. Kazimierza jako wychowanka ks. Jana Długosza.

Przewodniczącym celebracji i kaznodzieją był ks. dr hab. Jacek Szymański – były rektor WSD we Włocławku. Odnosząc się w homilii do fragmentu Ewangelii wg św. Jana, skoncentrował się w swych rozważaniach na refleksji wokół słów: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję”. Podkreślił w ten sposób, że przyjacielem Jezusa jest człowiek, który zachowuje Jego przykazania, a najważniejszym z nich jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Kaznodzieja przybliżył młodzieży istotę Bożych przykazań, zaznaczając, że należy je odczytywać jako zbiór życiowych drogowskazów, a nie jako system zakazów i nakazów ograniczających człowieka. Zostały one bowiem, jak zauważył ks. rektor,  podarowane ludziom wolnym – Hebrajczykom, którzy pod wodzą Mojżesza wyszli niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Otrzymali oni przykazania, aby wiedzieli, jak żyć.  Najważniejszym, streszczającym Dekalog, jest przykazanie miłości, które Jezus udoskonalił, wskazując miłość aż po krzyż. Jest to droga wymagająca, oparta o słowo Boże i modlitwę, a wzorem takiej postawy, przewodnikiem  i orędownikiem może być dla nas patron dnia. Nabożeństwo zakończyła litania do św. Kazimierza Królewicza.

O oprawę liturgiczną Mszy św. odpustowej zatroszczyli się nauczyciele i uczniowie Długosza (p. Sylwia Pietrzak, p. Konrad Trokowski, Natalia Roszak, Mateusz Kozaczyk i Mikołaj Wałęza), a muzyką uświetnił  uroczystość szkolny chór pod kierunkiem p. Tomasza Centkowskiego.

Warto nadmienić, że szkolnemu odpustowi ku czci św. Kazimierza już po raz drugi towarzyszyła wystawa prac plastycznych. Portrety Królewicza oraz rysunki lilii jako atrybutu tego świętego, które wykonali uczniowie pod kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej, ozdobiły zdobiły hol szkoły.

Lidia Wiśniewska

Skip to content